20200303 CGR NL social Eventbrite 800x400

De Nederlandse economie is voor 24,5% circulair en daarmee is ons land een van de koplopers in de wereld op het gebied van circulariteit. Dat blijkt uit het jaarlijkse Circularity Gap Report - The Netherlands, opgesteld door Circle Economy. Het rapport is een specifiek op Nederland gerichte versie van het wereldwijde Circularity Gap Report, dat jaarlijks wordt gepresenteerd tijdens het World Economic Forum. Uit het Circularity Gap Report - The Netherlands blijkt dat we het met de 24,5% driemaal zo goed doen als het wereldwijde gemiddelde, dat op 8,6% blijft steken.

Initiatiefnemer Circle Economy wil aan de hand van het Circularity Gap Report op een duidelijke manier weergeven welke stappen landen over de gehele wereld kunnen zetten om wereldwijd de economie om te zetten naar een duurzame, circulaire economie. Met de goede prestaties voor ons land, voorziet de organisatie voor Nederland hierin een voortrekkersrol.

Anne-Marie Rakhorst, Voorzitter van het transitieteam Consumentengoederen, ondernemer, investeerder en oprichter van Duurzaamheid.nl, over de uitkomst van het rapport:

“Tegenwoordig is bijna een kwart van de Nederlandse economie circulair. Dit biedt ondernemers en de samenleving een mooie kans om de kloof te overbruggen. Dit rapport biedt nuttige aanwijzingen en perspectieven om verder te gaan. Samenwerking zal centraal staan, in en over sectoren heen. Fantastisch nieuws in het land van het poldermodel!”

Anne-Marie Rakhorst

Natuurlijk zijn er ook voor Nederland punten voor verbetering, zeker met het oog op ons doel om in 2050 een volledig circulaire economie te willen behalen. Hiervoor geeft het rapport ook advies in de vorm van zogenaamde interventies: de stappen die nodig zijn om dit doel te behalen, verdeeld over sleutelsectoren.

Meer informatie over het rapport én het rapport zelf is te vinden op de website van The Circularity Gap Report - The Netherlands

Deel dit artikel op social media