ARTIKEL header CBS MBW SDGS 850 420

Jaarlijks publiceert het CBS op de derde woensdag in mei het rapport 'Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020'. Hierin wordt uit de doeken gedaan hoe Nederland scoort op de Sustainable Development Goals (SDGs). En er wordt in deze publicatie stilgestaan bij de cijfers en statistieken die verder gaan dan onze economie: de algehele welvaart is een belangrijke maatstaf van hoe het Nederland en de Nederlandse bevolking vergaat.

In 2019 stond de economie in Nederland er sterk voor. Ook op andere terreinen ging het goed. De toch al grote tevredenheid met ons leven nam verder toe, evenals het percentage hoogopgeleiden. Op een aantal terreinen staat de welvaart onder druk. Het tijdverlies door files is toegenomen en mensen hebben minder contact met familie, vrienden of buren. Daarnaast heeft niet iedereen in dezelfde mate geprofiteerd van de welvaartsstijging.

Dit en meer is terug te lezen in de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020.

Deze meest recente editie van de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals gaat over 2019: een jaar waarin de economie goed draaide, mensen veel kansen zagen, en de werkloosheid laag was. De grote impact van de coronacrisis zal in de editie van 2021 naar voren komen.

Hoe scoort Nederland op de SDGs?

Kijken we naar de SDGs, dan zien we dat Nederland stappen in de juiste richting zet. Zo neemt de gendergelijkheid (SDG5) toe: mannen en vrouwen kruipen bijvoorbeeld qua inkomen dichter naar elkaar. Ook op het gebied van SGG6 ‘schoon water en sanitair’ en SDG7 ‘betaalbare en duurzame energie’ zijn in 2019 stappen in de juiste richting gezet.

‘Nederlanders hebben vertrouwen in elkaar’ aldus het rapport van het CBS. Een fijne bevestiging. Het is, ondanks een lichte terugloop in 2019, duidelijk dat ‘wij Nederlanders’ elkaar en de instituten in ons land vertrouwen en waarde hechten aan onze publieke diensten (SDG16). We zijn een zogenaamde ‘High Trust Society’. Dat daarbij de jongeren steeds beter worden opgeleid (SDG4) maakt dat we in Nederland in potentie een sterke basis voor een welvarende toekomst hebben. Kennis, en daarbij vertrouwen in andermans visie, zijn belangrijke bouwstenen voor het werken aan het Nederland van straks. Bouwstenen die van pas komen om de SDGs waarbij Nederland achter ligt, aan te pakken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huisvesting (onderdeel van SDG11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’): er is in Nederland nog altijd een tekort aan woningen. Ook voor SDG14 ‘Leven in het water’ en SDG13 ‘klimaatactie’ zijn er nog genoeg stappen te zetten.

In het hoofdstuk 'Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) in de Nederlandse context' in het rapport 'Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020' lees je meer over hoe Nederland scoort op de SDGs.

De 17 Doelen Wegwijzer: toekomst is van de kinderen

De publicatie van het CBS biedt inzicht in de welvaart van Nederland in 2019 en geeft verwachtingen de toekomst. Maar wie leeft er in deze toekomst? Precies: de kinderen van nu. Daarom ontwikkelde Duurzaamheid.nl in samenwerking met het CBS voor het tweede jaar op een rij een versie van dit belangrijke rapport speciaal voor kinderen: de 17 Doelen Wegwijzer. Juist kinderen moeten weten wat er speelt. Het gaat tenslotte om hun toekomst.

Je vindt de 17 Doelen Wegwijzer op de vernieuwde website 17doelendiejedeelt.nl. Naast de Wegwijzer, biedt de website handvatten aan kinderen, hun ouders en docenten, om samen stappen te zetten richting de 17 werelddoelen. Je vindt er onder andere een speciaal lesprogramma, filmpjes van de 17 jonge SDG-ambassadeurs en de 17 doelen quiz. Zo kunnen de leiders van straks nu al meedenken over hoe we een eerlijke, veilige en schone toekomst kunnen bereiken.

Deel dit artikel op social media