We moeten in actie om de negatieve gevolgen van de door ons veroorzaakte klimaatverandering te beperken, en we hebben echt geen tijd meer te verliezen. Sustainable Development Goal 13 (SDG 13) richt zich hier op: stop de klimaatverandering.

Onze broeikasuitstoot stijgt en stijgt. De aarde warmt hierdoor in rap tempo op. Het directe gevolg? Een stijgende zeespiegel en extreem weer, wat dan weer zorgt voor voedselschaarste, waterschaarste, overstromingen, het verdwijnen van leefgebied van mensen én dieren en nog meer rampen. Dus: de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met minstens veertig procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. In 2050 moet de energievoorziening CO2-neutraal zijn.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Met het Klimaatakkoord van Parijs (2016) zijn afspraken tussen een groot aantal landen vastgelegd, met het doel de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden te houden. Er wordt steeds meer ondernomen om de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen en de gevolgen van klimaatverandering de baas te kunnen. Willen we de stijging van de gemiddelde temperatuur zo veel mogelijk beperken, dan moet er nog veel meer gebeuren. Er wordt door landen veel meer geld uitgetrokken voor het klimaat, maar vooralsnog wordt er nóg meer geïnvesteerd in fossiele brandstoffen.

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met minstens 40% gedaald zijn ten opzichte van 1990, en moet we in 2050 CO2-neutraal zijn.

Hoe staat Nederland ervoor?

We scoren nog niet goed. In 2030 moet onze broeikasuitstoot gehalveerd zijn ten opzichte van 1990 (Rijksoverheid, 2017). Maar vooralsnog blijven we achter. De broeikasuitstoot per inwoner is in de laatste jaren met een paar procent gedaald, maar is nog steeds hoog vergeleken met de meeste andere landen in Europa. Dat komt voor een groot deel omdat we voor zo’n klein land best een grote economie zijn. We zullen het tempo moeten opschroeven, willen we in de buurt van ons doel komen.

Hoe gaan we ons doel halen?

Een landelijk klimaat- en energieakkoord moet ervoor zorgen dat we ook hier de CO2- uitstoot de komende jaren drastisch gaan verlagen – door over te schakelen op hernieuwbare energie. Van veehouderij tot chemische industrie, van transportsector tot individuele burger: als we allemaal meewillen én daarin door de overheid worden geholpen, krijgen we het voor elkaar. En het goede nieuws: driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering. De eerste stap richting massale actie.