Het promoten van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Zo formuleert de VN de missie van Sustainable Development Goal 8 (SDG8).

Samen werken aan eerlijke economische groei: meer werk en welvaart waar íedereen van profiteert en dan ook nog zonder dat het ten koste gaat van het milieu. Daar moet deze SDG voor zorgen. Het doel voor 2030 is dat iedereen die kán werken daar de mogelijkheid toe moet hebben, in veilige werkomstandigheden en tegen een eerlijk loon. Niet alleen is het noodzakelijk voor het verhogen van de levenstandaard van individuen en gezinnen, het is een voorwaarde voor economische groei.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Wereldwijd is het totale percentage werklozen zo’n vijf procent. Dat is lager dan in de jaren van de economische crisis, die in 2009 uitbrak. Een baan hebben is trouwens lang niet altijd garantie voor een toereikende levensstandaard. Acht procent van de werknemers en hun families leven wereldwijd toch in extreme armoede. Naast het creëren van werkgelegenheid ligt dus focus op het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Kinderarbeid, uitbuiting en moderne slavernij moeten worden uitgebannen. En het aantal jonge mensen dat geen opleiding of training volgt én niet werkt is zo’n twintig procent: dat moet omlaag.

Ondanks het hebben van een baan, leven wereldwijd acht procent van de werknemers en hun families toch in extreme armoede.

Hoe staat Nederland ervoor?

Bepaald niet slecht. Met een percentage van 3,8 voor ‘gewone’ werkloosheid scoren we in Europa bijvoorbeeld heel goed. Ook zijn er relatief veel vacatures. Veel Nederlanders tussen de 15 en 74 jaar zijn aan het werk en dat doen we nog efficiënt ook: de arbeidsproductiviteit ligt relatief hoog. Dat geldt ook voor ons uurloon, vergeleken met andere Europese landen. We zijn met ongeveer driekwart van de werknemers ook nog eens tevreden over onze arbeidsomstandigheden én vrije tijd. Hier lees je meer over onze prestaties op SDG8.

Hoe gaan we het doel halen?

Werkgevers hebben een belangrijke rol te vervullen, door actief bij te dragen aan veilige, gezonde en duurzame arbeidsomstandigheden: van focus op een gezond en stressarm werkklimaat tot het stimuleren van inclusiviteit en sociale cohesie én het verduurzamen van de werkomgeving. Ook bijvoorbeeld de Participatiewet moet bijdragen aan SDG8.