Jasmin sessler Hfg Myr Pr Lx I unsplash

De materiaalinzet in de Nederlandse economie is sinds 2000 gestegen en relatief meer grondstoffen komen uit het buitenland. Toch is er vooruitgang op het gebied van materiaal- en grondstofgebruik. Nederland consumeerde in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. Ook is de Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner lager dan gemiddeld in de EU en de grondstofvoetafdruk per inwoner kleiner. Vergeleken met andere landen recyclet Nederland ook veel: 1,7 duizend kilo per jaar per inwoner.

De publicatie 'Circulaire economie in Nederland' van het CBS schetst aan de hand van de verschillende indicatoren een beeld van de circulaire economie in Nederland. Daarbij staan twee aspecten centraal. Ten eerste de ontwikkelingen in Nederland sinds 2000: is de Nederlandse economie meer circulair geworden? Ten tweede wordt bekeken hoe de circulaire economie in Nederland zich verhoudt tot die van onze buurlanden Duitsland en België, en ten opzichte van de lidstaten van de Europese Unie.

Je kunt de publicatie via onderstaande button downloaden. Lees hier het artikel van het CBS over deze publicatie.

Deel dit artikel op social media