Het laatste doel staat eigenlijk ten dienste van alle andere. Sustainable Development Goal 17 (SDG 17) is er om wereldwijde samenwerking aan te jagen. Want alleen als we grensoverschrijdend de handen ineenslaan en elkaar steunen en verder helpen, kunnen landen hun doelen halen.

Van overheden tot wetenschappers, van private tot publieke organisaties, van wereldleiders tot burgers: we moeten met dezelfde waarden en gedeelde hogere doelen samenwerken aan een duurzame en inclusieve wereld. Het is simpelweg de enige manier om te kunnen zorgen dat álle landen vooruitgang boeken, dus ook de landen die op zichzelf de middelen niet hebben.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Er wordt hard gewerkt aan verandering, maar vooralsnog heeft maar twintig procent van de mensen in ontwikkelingslanden toegang tot internet. Werken aan duurzame ontwikkeling zonder online aansluiting met de rest van de wereld wordt wel heel lastig. Om inclusieve technologische en wetenschappelijke innovatie te stimuleren op die plekken waar daar nu nog weinig sprake van is, is de Technology Bank for Least Developed Countries opgezet. Het aantal internetgebruikers in Afrika groeit trouwens heel rap: in de afgelopen vier jaar verdubbelde het.

Samenwerken is simpelweg de enige manier om ervoor te kunnen zorgen dat álle landen vooruitgang boeken, dus ook de landen die op zichzelf de middelen niet hebben.

Hoe staat Nederland ervoor?

De blik van Nederland is van oudsher al naar buiten gericht. We besteden relatief veel geld aan ontwikkelingshulp. Dat is mooi, als we er even vanuitgaan dat het goed wordt besteed. Ook voeren we mede dankzij onze grote havens veel in vanuit ontwikkelingslanden: we staan in Europa zelfs op de tweede plaats. Een positief gegeven, hoewel de medaille ook een keerzijde heeft: onze consumptie verhoogt de uitstoot van broeikasgassen in die ontwikkelingslanden wel flink.

Hoe gaan we ons doel halen?

Door nog meer te focussen op internationale partnerschappen. VNG (De Vereniging van Nederlandse Gemeenten) noemt in haar SDG-rapportage de Green Deals als een mooi en inspirerend voorbeeld voor samenwerking op de doelen bínnen Nederland. Wat we op internationaal vlak doen aan samenwerking, is ook in die rapportage terug te vinden. Zo speelt Nederland onder meer een actieve rol in het Global Partnership for Effective Development Cooperation.