Header Actieplan Circulaire Economie

In maart 2020 verscheen het Actieplan Circulaire Economie, als onderdeel van de Europese Green Deal, de Europese agenda voor duurzame groei. Het actieplan legt de ambitie en agenda vast om de huidige circulaire initiatieven in Europa op te schalen en de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Het doel? Ervoor zorgen dat de prestaties van koplopers geleidelijk de norm worden en onze economie voorbereiden op een duurzame, circulaire toekomst.

De Green Deal is een roadmap van de Europese Commissie, waarin staat wat er in Europa moet gebeuren om toe te werken naar een klimaatneutrale circulaire economie in 2050, waarbij de CO2-uitstoot met minimaal 50 procent teruggedrongen wordt.

Om de beoogde systeemverandering van een lineaire naar een circulaire economie vorm te geven in een mondiale economie met complexe ketens van productie tot consumptie, is het nodig om over de landsgrenzen heen te kijken. Met dit nieuwe Europese actieplan geeft de Europese Commissie vorm aan de transitie.

Het nieuwe actieplan omvat maatregelen gericht op de gehele levenscyclus van producten, en heeft tot doel onze economie voor te bereiden op een duurzame toekomst, het Europees concurrentievermogen te versterken en tegelijkertijd het milieu te beschermen en consumenten nieuwe rechten te geven. Productgroepen met de meeste impact op het milieu en de grootste kansen voor waardecreatie krijgen in het plan prioriteit. Het gaat hierbij om elektronica en ICT, batterijen en voertuigen, kunststoffen, constructie en gebouwen, textiel, verpakkingen en levensmiddelen. Verder heeft het plan tot doel ervoor te zorgen dat de circulaire economie bijdraagt ​​aan klimaatneutraliteit en richt zich hierbij op het gebruikmaken van het potentieel van onderzoek, innovatie en digitalisering.

Om tegen 2050 klimaatneutraliteit te verwezenlijken, onze natuurlijke omgeving in stand te houden en ons economisch concurrentievermogen te versterken, is een volledig circulaire economie noodzakelijk.

Frans Timmermans

Het rapport verduidelijkt de rol die Europa wil spelen voor een wereldwijde circulaire economie. De strategie uit het plan is integraal en richt zich ook op sociale aspecten. Een circulaire arbeidsmarkt en ‘leave no-one behind’ zijn dan ook kernonderdelen van het plan.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal ligt de plannen toe: ‘Om tegen 2050 klimaatneutraliteit te verwezenlijken, onze natuurlijke omgeving in stand te houden en ons economisch concurrentievermogen te versterken, is een volledig circulaire economie noodzakelijk. Vandaag is onze economie nog steeds grotendeels lineair en wordt slechts 12 % van de secundaire materialen en hulpbronnen teruggebracht in de economie. Veel producten gaan niet lang mee, kunnen niet worden hergebruikt, gerepareerd of gerecycleerd, of kunnen slechts één keer worden gebruikt. Hier ligt een enorm potentieel waar zowel bedrijven als consumenten baat bij kunnen hebben. Met het vandaag gepresenteerde plan nemen we maatregelen om de manier waarop producten worden gemaakt, om te vormen en de consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken die henzelf en het milieu ten goede komen.’

Deel dit artikel op social media