Cover image 1080x675 bijgesneden 2

Op woensdag 20 mei 2020 was het weer Verantwoordingsdag: de dag waarop ministeries verantwoording afleggen over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Er werden deze dag twee rapporten gepubliceerd die inzicht geven in hoe Nederland aan de weg timmert richting een duurzame, welvarende wereld: de Monitor Brede Welvaart en de Vierde Nederlandse SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’. In de rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ is samengevat hoe er door alle sectoren in onze maatschappij van dag tot dag wordt gewerkt aan het behalen van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs): de 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat er wereldwijd in 2030 een einde komt aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

De rapportage is een gezamenlijk product van de Rijksoverheid en penvoerders vanuit decentrale overheden, het bedrijfsleven en financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, jongeren en het College voor de Rechten van de Mens.

Positief om te lezen is dat de aandacht en inspanningen voor de SDGs het afgelopen jaar opnieuw toenamen. Volgens de rapportage intensiveerden vele organisaties de bestaande inzet. Andere ontdekten de SDGs voor het eerst en gingen er enthousiast mee aan de slag.

Tijdens de digitale bijeenkomst ‘Route 2030 – Ligt Nederland op koers om de SDGs te behalen’ die op Verantwoordingsdag plaatsvond, is de Vierde Nationale SDG-rapportage ook besproken. Een samenvatting én de volledige registratie van dit evenement kun je op de website van SDG Nederland terugvinden.

Deel dit artikel op social media