Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Wat SDG6 moet bewerkstelligen, is helder. Net als het feit dat het behalen van dit doel veel positieve consequenties heeft voor andere Sustainable Development Goals (SDG’s).

Deze SDG hangt samen met veel andere, zoals gezondheid, voeding en onderwijs. Positieve impact hierop werkt daarin door. Toegang tot schoon water, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne is een mensenrecht. Toch moeten miljarden mensen het op dit moment nog zonder doen.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

De bevolkingsgroei legt druk op het aanbod van schoon water. De laatste jaren hebben steeds meer mensen toegang tot water gekregen, maar toch heeft de helft van de wereldbevolking in ieder geval een deel van het jaar last van waterschaarste. Drie op de tien mensen hebben geen toegang tot veilige drinkwatervoorzieningen, en elk jaar sterven miljoenen mensen aan de gevolgen van vervuild drinkwater of slechte hygiëne. Ruim tachtig procent van afvalwater komt in rivieren en zeeën terecht, waardoor de kwaliteit hard achteruitgaat. Betere waterinfrastructuur, -management en maatregelen tegen vervuiling van het water zijn dus broodnodig.

Drie op de tien mensen hebben geen toegang tot veilige drinkwatervoorzieningen.

Hoe staat Nederland ervoor?

Aan schoon drinkwater hebben we in Nederland geen gebrek, en over goede sanitaire voorzieningen kunnen we ook niet klagen. Niet zo gek, want Nederland is van oudsher een echt waterland.

Hoe gaan we het doel halen?

Waar Nederland op focust, is zorgen dat die hoge kwaliteit van het water behouden blijft, bijvoorbeeld door de bescherming van drinkwaterbronnen. Want het gaat goed, maar dat moet in de toekomst – met risico’s die gepaard gaan met onder meer klimaatverandering – ook zo blijven. Nederland zet ook actief in op het wereldwijd bijdragen aan SDG6. Meer over het Nederlandse beleid lees je hier.