Gendergelijkheid is meer dan een grondrecht. Het is een essentieel ingrediënt in een vreedzame, duurzame en welvarende samenleving. Dat stellen de VN. Er is werk aan de winkel voor Sustainable Development Goal 5 (SDG 5), want op dit moment is die gelijkheid op veel plekken nog ver te zoeken.

In 2030 moet iedere vorm van discriminatie tegen vrouwen uitgebannen zijn. Vrouwen en mannen moeten gelijke rechten hebben op zaken als de arbeidsmarkt, het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook in politieke en economische besluitvoering zouden ze evenveel invloed moeten hebben. En in 2030 moet een eind zijn gekomen aan geweld tegen vrouwen en meisjes.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

De positie van meisjes en vrouwen is de laatste jaren wereldwijd verbeterd. Zo gaan steeds meer meisjes naar school en bekleden steeds meer vrouwen politieke functies. Maar er is nog veel te winnen. Grofweg een op de drie vrouwen wordt wereldwijd nog slachtoffer van (huiselijk) geweld, en bijna vijftig landen hebben geen wet die hen daartegen beschermt. Het aantal vrouwenbesnijdenissen en kindhuwelijken is sterk afgenomen in de laatste tien jaar, maar moet worden uitgebannen.

Grofweg één op de drie vrouwen wordt wereldwijd nog slachtoffer van (huiselijk) geweld, en bijna vijftig landen hebben geen wet die hen daartegen beschermt.

Hoe staat Nederland ervoor?

Niet rampzalig, maar het kan stukken beter. De ongelijkheid lijkt hier te zijn toegenomen: op de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum moeten we het doen met de 38e plaats. Veel meer vrouwen dan mannen werken parttime, en in leidinggevende functies hebben ze een te laag aandeel. Vrouwen verdienen bovendien nog altijd minder en besteden twee keer zoveel tijd aan onbetaald werk en zorgtaken dan mannen. In Nederland werd 22 procent van de vrouwen ooit slachtoffer van seksueel geweld, volgens onderzoek van Rutgers (2017). Voor mannen is dit 6 procent.

Woensdag 11 november is het in Nederland Equal Pay Day.

Vanaf dit moment werken vrouwen de rest van het jaar – symbolisch – voor niets. Dat komt doordat vrouwen nog steeds gemiddeld 14% minder verdienen dan mannen.

Bron: WOMEN Inc.

Hoe gaan wij het doel halen?

In Nederland ligt de focus op drie thema’s: arbeidsmarkt; sociale veiligheid en acceptatie; en genderdiversiteit en gelijke behandeling. Onder meer een Emancipatiemonitor en LHBT-monitor moeten helpen om vinger aan de pols te houden. In het dagelijks leven kan iedere burger – privé of op de werkvloer – bijdragen aan het bevorderen van gendergelijkheid. Als vrouw bijvoorbeeld door op te komen voor gelijke rechten, en als man door hierin actief en structureel naast vrouwen te staan.