Sustainable Development Goal 12 (SDG 12) moet ervoor zorgen dat we de druk op de aarde sterk verlagen. Door duurzamer gebruik van grondstoffen worden we er minder afhankelijk van, verkleinen we onze voetafdruk en houden we de aarde leefbaar.

De wereldbevolking groeit hard. We zijn nu met 7,5 miljard, en dat aantal zal in 2050 opgeklommen zijn naar tien miljard. We hebben wel drie planeten nodig om die hoeveelheid mensen te laten leven zoals we dat nu doen. Er moet dus iets drastisch veranderen in de manier waarop we consumeren en produceren.

SDGS

Waar staan wereldwijd?

Nog niet waar we moeten staan, dat is helder. Op dit moment wordt wereldwijd bijvoorbeeld een derde van onze voedselproductie verspild. Dat moet in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 2015. En we vervuilen onze zoetwatervoorraad in een heel hard tempo. Hoopgevend is dat bijna honderd landen actief beleid voeren op deze SDG. Allerlei maatregelen moeten er zorgen dat duurzame consumptie en productie de nieuwe norm worden. We moeten simpelweg wereldwijd onze goederen slimmer produceren: genoeg om de bevolkingsgroei bij te houden, met zo min mogelijk grondstoffen. Circulariteit is het sleutelwoord, waarbij we grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken en ons afval een tweede leven geven.

Op dit moment wordt wereldwijd bijvoorbeeld een derde van onze voedselproductie verspild.

Hoe staat Nederland ervoor?

Op het gebied van grondstoffenverbruik doen we het goed: we gaan er relatief erg efficiënt mee om. Per inwoner zijn de we de afgelopen jaren steeds minder materialen gaan gebruiken. En we zijn ook een uitblinker in recyclen. Kortom: we zetten behoorlijk goede stappen richting een circulaire economie. Wel moeten we minder afval produceren. Want bedrijven produceerden er in 2017 juist meer van dan in 2016, volgens cijfers van het CBS. En ook particulieren gooien hier verhoudingsgewijs veel weg.

Hoe gaan we het doel halen?

In 2050 moet Nederland een ‘volledig circulaire economie’ zijn. Dat is het doel van de overheid. Alles draait om duurzamer consumeren, duurzamer próduceren en optimaal recyclen. Iedereen in de productieketen moet dan wel weten hoe: van producent tot consument, en alles daartussen. Onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt eerste hulp bij het zetten van circulaire stappen.