Toegang tot betrouwbare, betaalbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Dat is nog geen gegeven, en daartoe dient SDG7. Bovendien: energie gebruiken zoals we dat de afgelopen eeuw deden, dat gaat niet meer.

Voor bijna alle Sustainable Development Goals (SDGs) geldt dat ze in meer of mindere mate doorwerken in andere. En hier is het heel duidelijk: zonder energie geen welzijn en welvaart. Maar ook: zonder hernieuwbare energie geen succes op bijvoorbeeld SDG13 (klimaatverandering tegengaan) en SDG15 (leven op het land). Dit doel moet tegen 2030 die twee vliegen in één klap slaan.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Op dit moment heeft zo’n twintig procent van de wereldbevolking überhaupt nog geen toegang tot energie. En de energie die we wereldwijd gebruiken, is nu nog grotendeels afkomstig van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en aardolie). Niet alleen is die voorraad eindig, het zorgt ook voor klimaatverandering. Maar er is wel vooruitgang: het gebruik van hernieuwbare bronnen stijgt – bronnen die steeds weer worden aangevuld zoals zon, wind en water dus

Op dit moment heeft zo’n 20 procent van de wereldbevolking nog geen toegang tot energie.

Hoe staat Nederland ervoor?

Toegang tot energie is in Nederland goed geregeld. Ons bruto binnenlands energieverbruik is gedaald, maar we verbruiken alsnog veel vergeleken met veel andere Europese landen. En we staan bijna helemaal onderaan de lijst van Europese landen als je kijkt naar ons aandeel in hernieuwbare energie.

Hoe gaan we het doel halen?

Door in een rap tempo om te schakelen naar het gebruik van hernieuwbare energie. In het Energieakkoord voor duurzame groei staan de doelen op een rij. Iedereen, van individuele burger tot organisatie en overheid, kan hier een rol in spelen. Niet alleen door terughoudend om te gaan met fossiel energiegebruik, maar ook door bijvoorbeeld de mogelijkheden over te stappen op hernieuwbare energie te onderzoeken. De VN benadrukt de noodzaak tot publieke en private investering in hernieuwbare energie, én de behoefte aan innovatieve businessmodellen die deze grote omslag in de energievoorziening mogelijk maken. Nederland houdt zich hier actief mee bezig.