Sustainable Development Goal 9 (SDG 9) is een veelomvattend doel waarin meerdere elementen samenkomen: een veerkrachtige infrastructuur, industrialisering die duurzaam en inclusief is én een focus op innovatie.

Een veilige en duurzame infrastructuur waar iedereen toegang toe heeft, is essentieel om de overige SDG’s te bereiken. Enerzijds gaat het om fysieke infrastructuur als wegen, vervoer en energie. Anderzijds is er de infrastructuur die betrekking heeft op informatie- en communicatietechnologie, zoals internet. Willen we komen tot een toegankelijke infrastructuur voor iedereen, die geen verdere schade toebrengt aan de planeet, dan is meer investering in industrialisatie en technologische innovatie een vereiste.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

De ongelijkheid is groot. Zo is tachtig procent van de mensen in de minst ontwikkelde landen nog offline. Ook goede fysieke infrastructuur — van wegen tot elektriciteit – laat er nogal te wensen over. Kijken we naar industriële productiviteit, dan is het verschil tussen rijke en arme gebieden gigantisch. En die laatste ontwikkelen zich niet snel genoeg om de gestelde doelen voor 2030 te halen. Ook belangrijk: de uitstoot van broeikasgassen in de industrie is de laatste jaren afgenomen, maar lang niet overal zo sterk als nodig is. Een positieve noot: wereldwijd is de investering in onderzoek en innovatie toegenomen van 739 miljard in 2000 naar 2 biljoen dollar in 2016.

Hoe staat Nederland ervoor?

Onze infrastructuur is relatief erg goed. Ook op het gebied van wetenschappelijke publicaties en technologische innovatie horen we in Europa bij de koplopers. In verduurzaming van vervoer kunnen we nog wél een sprintje gebruiken. Want er worden de laatste jaren wel steeds meer elektrische auto’s verkocht, maar het totale percentage op de Nederlandse wegen is nog altijd laag. Ook is de uitstoot van onze luchtvaart enorm ten opzichte van andere Europese landen.

Hoe gaan we het doel halen?

Grote winst is te halen bij de verdere verduurzaming van onze infrastructuur. Door bedrijven (groot en klein) te motiveren en in staat te stellen hun processen en energieverbruik te verduurzamen, kunnen we onze voetafdruk verkleinen. Daarnaast is het zaak onze relatieve koppositie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te houden.