Een gezonde toekomst voor iedereen. Dat is waar Sustainable Development Goal 3 (SDG 3) – goede gezondheid en welzijn – om draait. Een gezond leven is ‘essentieel voor duurzame ontwikkeling’, aldus de Verenigde Naties.

Gezonde mensen zijn de basis voor gezonde economieën. En dus moet voortijdige sterfte door ziekte of mentale problemen worden voorkomen. Er zijn de afgelopen decennia grote succesvolle stappen gezet om de gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daalde de kindersterfte tussen 1990 en 2015 met 53 procent. De levensverwachting stijgt.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Gelukkig gaat inmiddels het overgrote deel van de kinderen wereldwijd naar de basisschool. Steeds meer meisjes zitten wereldwijd van jongs af aan in de schoolbanken. Maar er valt nog veel te winnen: een op de vijf kinderen tussen de 6 en 17 jaar gaat niet naar school, en 617 miljoen kinderen hebben niet de basisvaardigheden voor lezen en rekenen. Verder ligt het percentage – met name meisjes – dat na de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat veel lager.

SDG4 focust met name daarop: in 2030 moeten jongens én meisjes wereldwijd de kans hebben ook hun middelbareschooldiploma te halen, en moet iedereen ook daarna verder kunnen leren. Inhoudelijk moet het onderwijs beter. Zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek formuleert: ‘Goed onderwijs en de mogelijkheid om een leven lang te leren voor iedereen gaat verder dan schoolregistratie: het kijkt ook naar niveaus van bepaalde vaardigheden, de beschikbaarheid van goed opgeleide docenten en geschikte schoolfaciliteiten, en ongelijkheid in schoolresultaten.’

Jaarlijks overlijden er wereldwijd zes miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag.

Hoe staat Nederland ervoor?

In Nederland kan vrijwel ieder kind naar school en staken relatief weinig mensen hun opleiding voordat ze hem afgerond hebben: 7,4 procent in 2018. Maar dat we kampen met serieuze problemen, zoals het groeiende lerarentekort en daarmee een hoge werkdruk voor leraren, grotere klassen en lesuitval, is inmiddels meer dan helder. PISA-resultaten (OECD, 2018) laten bovendien zien dat de leesprestaties van Nederlandse leerlingen (15 jaar) achteruit zijn gegaan.

Hoe gaan wij het doel halen?

Er staat ons wat te doen. Het Ministerie van OCW doet verwoede pogingen een positieve impuls voor het onderwijs – van voorschools onderwijs tot ‘een leven lang leren’ – te geven met zogenoemde kwaliteitsafspraken, en zegt de aanpak van het lerarentekort als topprioriteit te zien. Dat hulp daarbij niet bepaald een overbodige luxe is, is zeker. Mooi, want ook bedrijfsleven, ngo’s en andere sectoren kunnen hun bijdrage leveren aan SDG4. Niet alleen door hun werknemers de kans te geven zich verder te ontwikkelen, maar ook door kinderen en jongeren te leren over thema’s als burgerschap, duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid.