Een gezonde toekomst voor iedereen. Dat is waar Sustainable Development Goal 3 (SDG 3) – goede gezondheid en welzijn – om draait. Een gezond leven is ‘essentieel voor duurzame ontwikkeling’, aldus de Verenigde Naties.

Gezonde mensen zijn de basis voor gezonde economieën. En dus moet voortijdige sterfte door ziekte of mentale problemen worden voorkomen. Er zijn de afgelopen decennia grote succesvolle stappen gezet om de gezondheid van mensen wereldwijd te verbeteren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daalde de kindersterfte tussen 1990 en 2015 met 53 procent. De levensverwachting stijgt.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Toch overlijden elk jaar nog zes miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. Het overgrote deel woont in Azië of sub-Sahara Afrika. Moedersterfte is in de laatste jaren fors gedaald, maar komt in ontwikkelingslanden nog altijd veertien keer zo vaak voor als in ontwikkelde landen. Ook daar moet aan worden gewerkt.

In 2030 mogen gevaarlijke epidemieën zoals tuberculose, hiv/aids en malaria niet meer voorkomen, door meer onderzoek naar medicijnen en vaccins. En mogen veel minder mensen ziek worden door vervuiling van lucht, water en bodem. Nog steeds heeft de helft van de wereldbevolking geen toegang tot gezondheidszorg en voorlichting. Ook dat moet in 2030 radicaal veranderd zijn.

Jaarlijks overlijden er wereldwijd zes miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag.

Hoe staat Nederland ervoor?

De kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg zijn in Nederland heel goed. Maar ook hier geldt: hoe gezonder de inwoners – mentaal én lichamelijk – hoe beter voor de samenleving. Van alle mensen die in Nederland jong overlijden, sterven de meesten aan de gevolgen van roken, zwaar overgewicht of problematisch alcoholgebruik.

Hoe gaan wij het doel halen?

De overheid en zeventig organisaties uit onder meer de zorg, gemeenten en bedrijfsleven stelden het Nationaal Preventieakkoord op. Daarin staan onder meer concrete maatregelen voor een rookvrije generatie in 2040, en tegen overgewicht, obesitas en problematisch alcoholgebruik. Concrete maatregelen waar binnen elke sector mee aan de slag kan worden gegaan. Ook op het voorkomen van ernstige infectieziekten zet Nederland flink in, door bijvoorbeeld te stimuleren dat zorgprofessionals het belang van vaccineren onderstrepen.