Hoewel bij de opmaak en het onderhoud van deze site en de uitgaande links ervan naar andere sites van Duurzaamheid.nl B.V. c.q. aan haar gelieerde bedrijven de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Duurzaamheid.nl B.V. niet garanderen - evenmin als de Duurzaamheid.nl bedrijven waarnaar doorgelinkt kan worden - dat de informatie compleet, actueel en/of correct is. Duurzaamheid.nl B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de op deze en doorgelinkte sites vermelde informatie c.q. het gebruik ervan. Hetzelfde geldt voor sites en/of informatiebronnen van Duurzaamheid.nl bedrijven waarnaar via deze site of enige site van Duurzaamheid.nl bedrijven kan worden doorgelinkt.