New York, 25 september 2015. Een datum die de geschiedenisboeken gaat halen. Want op die dag zetten in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties meer dan 150 wereldleiders (waaronder Barack Obama en de paus) hun naam onder een splinternieuw ontwikkelingsplan van de Verenigde Naties. Ze beloven zich te gaan inzetten voor 17 Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling: de Sustainable Development Goals (SDG’s). Samen moeten die van de wereld een betere plek maken.

SDGS

Werk aan de winkel

De ambities zijn reusachtig: van een eind aan wereldwijde extreme armoede en (gender)ongelijkheid tot het stoppen van klimaatverandering. En voor een groot aantal doelen is de deadline gesteld op 2030. Werk aan de winkel dus. De Verenigde Naties doen meteen een wereldwijde oproep aan overheden, bedrijven en burgers. Want alleen als iedereen een duit in het zakje doet, is het omvangrijke ontwikkelingsplan haalbaar.

Afscheid van Millenniumdoelen

Voordat de Werelddoelen in het leven werden geroepen, hadden we de acht Millennium Ontwikkelingsdoelen. Ook die kwamen uit de koker van de VN. Ze worden gezien als de eerste structurele ontwikkelingssamenwerking tussen landen wereldwijd. Ze zorgden onder meer dat kindersterfte daalde, armoede afnam en meer kinderen toegang kregen tot basisonderwijs. In 2015 liepen ze af, en werden ze dus naadloos vervangen door de ambitieuzere Sustainable Development Goals, waarin ook nieuwe urgente thema’s zoals klimaatverandering werden opgenomen.

Wereldwijd draagvlak

De Sustainable Development Goals komen niet volledig uit de koker van de VN. Wereldwijd stemden bijna 7,8 miljoen mensen op hun favoriete thema. Belangrijk, want zonder draagvlak wordt het niks. In geen land is de situatie hetzelfde, maar de werelddoelen gelden stuk voor stuk voor álle landen en álle mensen. Uiteraard zijn de ambities ook internationaal: landen werken aan hun eigen doelen, dragen waar mogelijk bij aan die in ándere landen en werken samen aan overkoepelende doelen (denk wederom aan klimaatverandering).

Over welke doelen hébben we het?

Het draait allemaal om de onderstaande 17 Sustainable Development Goals:

In Nederland

In de afgelopen jaren zijn we vanzelfsprekend ook hier met de Sustainable Development Goals aan de slag gegaan. Van klimaatactie tot (gender)ongelijkheid, van kwaliteitsonderwijs tot duurzame steden: voor elk doel hebben we onze missies. Een groeiende groep spelers, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek, SDG Nederland en PWC, monitort inmiddels de vooruitgang die we boeken en maakt zo inzichtelijk waar nog hard aan de weg moet worden getimmerd.

Spotlight op bedrijven

Juist het bedrijfsleven kan het verschil maken, onder meer door de eigen milieu-impact te verminderen en door de levensstandaard te verhogen van de mensen die werken in hun complete productieketen. Een win-winsituatie. Die cruciale rol voor bedrijven en ngo’s werd in Nederland al in september 2014 benadrukt, toen ruim zestig bedrijven en maatschappelijke organisaties een Charter tekenden. Ze committeren zich zo aan meer samenwerking en inzet voor de doelen. Inmiddels zetten nog veel meer organisaties zich er actief voor in.

Allemaal in actie

Het is niet niks: zorgen dat alle miljarden mensen over de hele wereld niet alleen wéten van de Sustainable Development Goals, maar ook meewerken aan het halen van de doelen. Maar nodig is het wel, want zonder wereldwijde inzet op álle niveaus – van individu tot ngo en van bedrijfsleven tot overheid – komen we er niet. Verdiep je dus in de doelen, praat erover en bedenk hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan een duurzame wereld.

Maar hoe dan?

Dat hoef je natuurlijk niet helemaal zelf uit te vinden. Op Duurzaamheid.nl hebben we per doel voor je uiteengezet wat het inhoudt en hoe we ervoor staan – wereldwijd én in Nederland. Die informatie komt van een rijtje heel handige bronnen, die het raadplegen waard zijn als je je verder wilt verdiepen in specifieke doelen, hun status en handvatten. Hieronder de belangrijkste:

De Wereldwijzer: duiding van de SDG's voor kinderen

Jaarlijks presenteert het CBS op Verantwoordingsdag, de 3e woensdag in mei, een rapport waarin onze voortgang op de Sustainable Development Goals tegen het licht gehouden wordt. Op initiatief van Duurzaamheid.nl verschijnt er jaarlijks in samenwerking met het CBS ook een kinderversie van dit rapport: de 17 Doelen Wegwijzer.

Op 17doelendiejedeelt.nl duiken kinderen in de wereld van de SDG's en ontdekken zij de 17 werelddoelen met fascinerende feitjes, DIY’s en interviews met kinderambassadeurs in Nederland.

Anne-Marie Rakhorst over de 17 Doelen Wegwijzer: ‘De feiten die het CBS presenteert zijn zo belangrijk, die verdienen een groter publiek. Ook kinderen hebben recht op deze informatie, het gaat immers in 2030 vooral om hún wereld. Als je weet wat er aan de hand is in de wereld, kun je zelf actie ondernemen en volwassenen aanspreken over jouw toekomst. Kinderen hebben weliswaar geen stemrecht, ze hebben wel een stem!’