We moeten het leven op het land beschermen, herstellen en duurzaam beheren. Dat is de overkoepelende missie van Sustainable Development Goal 15 (SDG 15). Het gaat hierbij om zowel natuurbescherming als het behoud van biodiversiteit.

We kunnen niet zonder onze natuur. Ruim dertig procent van de aarde bestaat uit bos. Bomen geven ons zuurstof en halen CO2 uit de lucht. Bovendien zorgt bos wereldwijd voor veel werkgelegenheid en voedsel, en is tachtig procent van alle flora en fauna er te vinden. Kortom: bescherming van ecosystemen en biodiversiteit is cruciaal voor de toekomst van de aarde en de mensheid.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Onze natuur staat wereldwijd enorm onder druk. Door grootschalige ontbossing ten behoeve van palmolie- en sojaplantages en landbouw, verdwijnt een deel van onze zuurstofvoorziening én het leefgebied van heel veel diersoorten. Bosbranden brengen ook steeds grootschaliger schade toe. Elk jaar verliezen we miljoenen hectare bos, en veranderen delen van de aarde in onleefbare woestijn. Een reeks aan maatregelen moet het tij keren. In 2020 moet een einde zijn gekomen aan ontbossing. Verder moeten allerlei kwetsbare ecosystemen – zoals bossen, moerassen en berggebieden – veel beter worden beschermd, en moet bijvoorbeeld de illegale handel in diersoorten worden bestreden.

In 2020 moet een einde zijn gekomen aan ontbossing.

Hoe staat Nederland ervoor?

We hebben relatief weinig natuur: zestien procent van ons landoppervlak, om precies te zijn. En met dat kleine beetje gaat het ook nog eens niet best. Bijna veertig procent van onze dieren en ‘hogere planten’ wordt bedreigd – planten met bladeren, stengels en wortels. En specifiek heidegrond en boerenland verkeren in slechte staat. Oorzaken zijn onder meer stoffen als fosfor en stikstof, die veelvuldig worden gebruikt in de landbouw. Ze vervuilen de kwaliteit van oppervlaktewater en natuurgebieden.

Hoe gaan we ons doel halen?

Weliswaar zijn de uitgaven op nationaal niveau de laatste jaren wat gedaald, maar in vergelijking met andere Europese landen geven we nog steeds veel geld uit aan milieubescherming. Een van de grootste uitdagingen is daarnaast het terugdringen van de stikstofuitstoot. Hoe dat moet worden aangepakt, daar wordt nog druk over gesteggeld. Maar dat het moet gebeuren, is zeker. Over gevolgen, bedreigingen maar ook kánsen die daarmee gepaard gaan, lees je onder meer hier.