Vredige, veilige, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen. Dat is waar SDG16 voor moet zorgen. Want zonder deze ingrediënten is het lastig om vooruitgang te boeken op andere Sustainable Development Goals (SDG’s), zoals die voor kwaliteitsonderwijs, goede gezondheidszorg en gendergelijkheid.

Het spreekt voor zich: basisvoorwaarden als vrede, veiligheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit zijn onmisbaar in iedere maatschappij. Maar helaas ontbreken ze op veel plekken in de wereld. Onderdrukking, oorlog en mensenrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag. Mensen moeten overal veilig en vrij zijn, ongeacht hun religie, herkomst en seksuele oriëntatie. En dus moet er samengewerkt worden om te komen tot oplossingen die onrechtvaardigheid en mensenrechtenschending tegengaan en criminaliteit bevechten.

SDGS

Waar staan we wereldwijd?

Het aantal gewapende conflicten is toegenomen en oorlogen zorgen voor enorm veel burgerslachtoffers en een stroom aan mensen die hun land moeten ontvluchten. Een paar cijfers: twintig miljoen mensen wereldwijd zijn vluchteling, en vier miljoen mensen zijn stateloos. Nog niet de helft van de kinderen in de Afrikaanse Sub-Sahara is geregistreerd in een geboorteregister. Zeventig procent van de slachtoffers van mensenhandel wereldwijd is vrouw en/of kind.

Nog niet de helft van de kinderen in de Afrikaanse Sub Sahara is geregistreerd in een geboorteregister.

Hoe staat Nederland ervoor?

Niet slecht. Zo maken we goed gebruik van het feit dat we in een democratie leven. In 2017 ging 82 procent van de stemgerechten naar het stemlokaal, veel vergeleken met veel andere Europese landen. Ons vertrouwen in rechtssysteem, parlement en politie is ook groot, en steeg in de afgelopen jaren. En Nederland is simpelweg relatief veilig. Praktisch nergens in Europa worden minder moorden gepleegd dan hier. Wel is de bestrijding van mensensmokkel, kinderporno en kinderprostitutie een prioriteit voor het kabinet.

Hoe gaan we ons doel halen?

Inclusieve samenwerking vanuit de internationale gemeenschap geldt voor vrijwel alle SDG’s, maar is hier nog explicieter geformuleerd. De VN en de Wereldbank onderzochten onder meer hoe we gewelddadige conflicten op een inclusieve manier kunnen voorkomen. Hier is het rapport terug te vinden dat aan de hand daarvan werd opgesteld. Een onderdeel dat wereldwijd, en ook in Nederland, steeds meer aandacht krijgt, is digitale veiligheid. Denk aan cybercrime, stemfraude en online schending van privacy.