We leven nog altijd in een lineaire wereld, zo is te concluderen na het lezen van het Circularity Gap Report 2022. Kijken we naar de mate van circulariteit van de wereld, dan zien we een dalende trend, geen stijgende. De wereldeconomie was in 2019 9,1% circulair en dat is nu 8,6%. Met andere woorden: hoewel er volop aandacht is voor de transitie naar een circulaire economie, moeten er nog flink wat stappen gezet worden om deze daadwerkelijk te bereiken. Met business-as-usual komen er nog steeds veel te veel nieuwe materialen onze economieën binnen en komt er te veel afval uit.

Jaarlijks verschijnt er in januari een nieuwe editie van het Circularity Gap Report. De makers van dit rapport meten de mate van circulariteit van de wereld om te laten zien waar we staan in de transitie naar een circulaire economie. Op dit moment is de wereldeconomie voor 8,6 procent circulair. Een percentage dat overeen komt met 2021 en 2020.

Minder materialen, minder uitstoot

In de zes jaar tussen COP25 in Parijs (2015), waar de Overeenkomst van Parijs werd gevormd, en COP26 in Glasgow (2021) is 70 procent meer nieuwe materiaal gewonnen. Materiaalverwerking en -gebruik is verantwoordelijk voor het overgrote deel (70 procent) van de broeikasgassen die worden uitgestoten. Door minder grondstoffen te gaan gebruiken, pakken we dus ook de uitstoot van broeikasgassen - en daarmee klimaatverandering - aan.

Als we niet meten, kunnen we de voortgang niet op een zinvolle manier volgen, noch kunnen we uiteindelijk bepalen waar de meest impactvolle wegen voor verandering zijn.

Het Circularity Gap Report 2022 van Circle Economy benadrukt de unieke rol die bedrijven spelen bij het versnellen van de circulaire transitie. Om de drie urgentste uitdagingen aan te pakken, namelijk klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en toenemende ongelijkheid, is wijdverbreide invoering van circulaire strategieën in alle sectoren en waardeketens noodzakelijk.

In het rapport worden ook oplossingen gedeeld. Op basis van gegevensanalyse delen de auteurs 21 circulaire oplossingen die het wereldwijde gebruik van hulpbronnen met 28 procent kunnen verminderen en de wereldwijde uitstoot met 39 procent kunnen verminderen.

Deel dit artikel op social media