Photo 1527689638836 411945a2b57c

Op 12 december 2020 was het vijf jaar geleden dat het Klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd werd tijdens de VN-top. In dit akkoord werd afgesproken om de klimaatopwarming in elk geval ruim onder de twee graden te houden. Het streven is anderhalve graad, want uit onderzoek blijkt dat twee graden rampzalige gevolgen heeft voor mens, dier en natuur. Sinds de VN-top in 2015 hebben 194 landen de klimaatovereenkomst ondertekend en actie beloofd. Helaas nog met onvoldoende succes. Circle Economy is ervan overtuigd dat een circulaire economie het ontbrekende puzzelstuk is wat het Parijs-akkoord haalbaar gaat maken en wat voor een veilige en eerlijke wereld voor mens, dier en natuur kan zorgen. In het Circularity Gap Report 2021 wordt uitgelegd hoe groot het potentieel van een circulaire economie is en waarop we ons moeten richten om onze koers te aan te scherpen.

We are living in a world that is getting warmer, consuming more, and becoming less circular

De wereldeconomie is - nog steeds - voor 8,6 procent circulair

Volgens het Circularity Gap Report 2021 is 8,6 procent van de wereldeconomie op dit moment circulair. Dat is geen nieuw cijfer. Er zijn te weinig nieuwe gegevens om de getallen van vorig jaar aan te passen. Alle indicatoren wijzen erop dat de wereldwijde economie nog altijd grotendeels lineair is. De conclusie die daar bij hoort is dat zelfs als alle 194 landen die in het kader van het Parijs-akkoord klimaatmaatregelen hebben toegezegd hun klimaatbeloftes nakomen, de verwachte temperatuurstijging deze eeuw nog steeds 3,2 graden is. Er wordt in het rapport dan ook gesteld dat het oplossen van onze klimaatcrisis meer vergt dan de huidige klimaatbeloftes kunnen waarmaken.

De klimaatcrisis de grootste mondiale bedreiging voor de gezondheid van deze eeuw

De covid-19-pandemie en de bijbehorende lockdowns hebben in 2020 gezorgd voor een scherpe daling van de CO2-uitstoot. Daarnaast lijkt hierdoor ook de uitfasering van fossiele brandstoffen versneld te worden. Hoewel deze vooruitgang onbedoeld en waarschijnlijk tijdelijk van aard is, kunnen er waardevolle lessen uit getrokken worden die omgezet worden in structurele verandering, zo wordt gesteld in het Circularity Gap Report 2021. Nu lijkt de wereld te luisteren. Hoe vernietigend en 'leerzaam' de pandemie ook is, uiteindelijk is de klimaatcrisis de grootste mondiale bedreiging voor de gezondheid van deze eeuw. In een tijd van “building back better” is de circulaire economie nog nooit zo relevant geweest.

De Nederlandse samenvatting van het rapport kun je hier downloaden.

Over de Circularity Gap Reports

Circle Economy lanceerde het eerste Circularity Gap Report in 2018. Dit vanuit de gedachte dat inzichten en statistiek essentieel zijn om tot impactvolle acties te komen. De rapporten, die jaarlijks verschijnen, geven inzicht in de status van de circulaire economie wereldwijd.

Deel dit artikel op social media