SDG building

Samen zijn we in staat om de toekomst te veranderen. Daarom werken bedrijven en organisaties in UN Global Compact samen aan de realisatie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's).

Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) publiceerde op 30 november de SDG voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond overhandigde het eerste exemplaar aan Lise Kingo, CEO van UN Global Compact uit New York en Hugo von Meijenfeldt, SDG coördinator vanuit het Rijk.

Steeds meer Nederlandse bedrijven omarmen de SDG's

Jan-Willem Scheijgrond

Bedrijven aangesloten bij GCNL rapporteren jaarlijks wat en hoe zij bijdragen aan de 17 SDG's. Scheijgrond: 'Steeds meer Nederlandse bedrijven omarmen de SDG's. Het aantal leden dat werk maakt van de SDG's is gestegen van 68% in 2016 naar 89% in 2017. De leden zijn onder meer bedrijven als Philips, Unilever, KLM, Akzo Nobel maar ook mkb bedrijven evenals NGO’s, kennisinstellingen en gemeenten. De deelname van het Nederlands bedrijfsleven aan de SDG's groeit snel. We verwachten dat deze groei ook komende jaren doorzet. En dat is ook hoognodig als we de doelen in 2030 gerealiseerd willen hebben'.

Uit het voortgangsrapport blijkt dat bedrijven aangeven het vaakst bij te dragen aan de SDG's 8 (eerlijk werk en economische groei), 13 (klimaatactie) en 12 (verantwoorde consumptie en productie). Ze zijn steeds actiever als het gaat om de realisatie van de doelen. Desondanks is, zowel binnen als buiten Nederland, een grotere bijdrage nodig om de doelstellingen in 2030 te realiseren. Transities en doorbraakinnovaties zijn nodig op het gebied van klimaat en energie, circulaire economie en digitalisering. Het betekent dat bedrijven worden gevraagd hun bedrijfsstrategie in lijn te brengen met de SDG's en hun ‘impact’ te vergroten, ook via partnerschappen, met als doel een duurzame wereld.

Bekijk het volledige rapport via de website van GCNL.

Deel dit artikel op social media