Werelddoelen voor 7 miljard mensen2

Hoe draag jij bij aan een betere wereld?

De Verenigde Naties introduceren zeventien werelddoelen (ook wel: sustainable development goals) om van deze wereld een betere plek te maken. Liefst 193 wereldleiders zetten in september 2015 hun handtekening onder het ontwikkelingsplan. De plannen zijn groots: voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Om dat te bereiken doen de Verenigde Naties een wereldwijde oproep aan burgers, overheid en bedrijfsleven: hoe draag jij bij aan een betere wereld?

De acht Millennium Ontwikkelingsdoelen die eind 2015 afliepen, zijn de voorlopers van deze Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling (Global Goals). De VN bedachten in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen die een positieve impact zouden moeten hebben op de hele wereld. Deze Millenniumdoelen kunnen worden gezien als de eerste structurele ontwikkelingssamenwerking van landen onderling. De doelen hebben ervoor gezorgd dat de kindersterfte omlaag is gegaan, de armoede is verminderd, de opmars van malaria en TBC is gestopt, meer mensen toegang tot schoon drinkwater kregen en meer kinderen toegang kregen tot basisonderwijs. De zeventien werelddoelen zijn weer ambitieuzer dan de millenniumdoelen en ze omvatten nieuwe problemen die om een mondiale aanpak vragen, denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering. De sustainable development goals stimuleren duurzame ontwikkeling in de breedste zin.


De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) zijn:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Wereldwijd draagvlak

In tegenstelling tot de millenniumdoelen zijn de werelddoelen niet alleen door de VN bedacht. Wereldwijd stemden bijna 7,8 miljoen mensen op hun favoriete thema. In september 2015 onderhandelden 193 lidstaten over de nieuwe ontwikkelingsagenda en namen deze aan. Onder anderen president Obama en de paus waren hierbij aanwezig. Ook de Nederlandse regering gaat met de werelddoelen aan de slag. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. Dat betekent dus ook dat welvarende landen met thema’s als gelijkheid en duurzaamheid binnen de eigen landsgrenzen aan de slag moeten.

Wat kun je als bedrijf doen?

Er wordt nu meer dan ooit naar het bedrijfsleven gekeken: juist bedrijven kunnen het verschil maken, onder meer door de eigen milieu-impact te verminderen en door de levensstandaard te verhogen van de mensen die werken in hun complete productieketen. Bovendien valt er voor bedrijven zelf ook gewoon winst te behalen met een duurzame bedrijfsvoering. Die belangrijke rol voor bedrijven en NGO’s werd in Nederland al in september 2014 benadrukt. Toen tekenden meer dan zestig Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder DSM, Philips, Unilever, ASN Bank, Interface, Erasmus Universiteit Rotterdam, True Price en SGS Search, samen met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een Charter. Zij committeren zich hiermee aan meer samenwerking en inzet om de nieuwe ontwikkelingsdoelen te behalen.

Er is een grote rol weggelegd voor het bedrijfsleven

17 doelen voor 7 miljard mensen

De VN beseffen dat het een flinke uitdaging is om miljarden mensen bewust te maken van de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Mensen en bedrijven over de hele wereld zullen bereid moeten zijn om zich in te zetten voor een duurzame toekomst. Als we duurzame vooruitgang willen boeken, dan moet iedereen de werelddoelen kennen. Praat dus over deze doelen. En bedenk hoe jij bijdraagt aan een betere wereld.

Meer weten?

Weten wat nu precies de zeventien werelddoelen zijn? Lees meer over het initiatief op www.globalgoals.org.
Het United Nations Sustainable Development Solutions Network heeft een gids uitgebracht met daarin informatie over de werelddoelen en tips over hoe je een dialoog over de doelen kunt opzetten en hoe je ze kunt implementeren. De gids is hier te downloaden.

Deel dit artikel op social media