In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties de 17 Werelddoelen op. Deze Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een eerste meting uitgevoerd om in beeld te brengen hoever Nederland is met deze Werelddoelen. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Meten van SDG’s: een eerste beeld voor Nederland (november 2016).

Meten van de SDGS

Uit dit rapport blijkt dat Nederland het op veel vlakken goed doet, maar dat er ook zorgpunten zijn. Vergeleken met andere EU-landen gaat het in Nederland vooral goed op economisch vlak, de rechtsstaat en instituties en op enkele terreinen van onderwijs en gezondheid. Maar er valt nog veel winst te behalen op het gebied van klimaat, energie en economische en sociale gelijkheid.

Hernieuwbare energie

Nederland stoot nog relatief veel broeikasgassen per inwoner uit en staat daardoor bijna onderaan op de EU-ranglijst. Ook gebruiken we nog steeds zeer weinig hernieuwbare energie: in 2015 slechts 5,9% van de totale energieconsumptie.

Nationale SDG-rapportage

Het CBS wil met dit rapport mede aanzet geven voor discussie tussen beleidsmakers, onderzoekers en partners uit maatschappij en bedrijfsleven over hoe een nationale SDG-rapportage kan worden vormgegeven en over waar Nederland nu staat in het meten van SDG-indicatoren.

Deel dit artikel op social media