SDG routekaart

Op 18 januari ontving Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International de eerste SDG Routekaart uit handen van Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht.

De SDG Routekaart is tot stand gekomen door een open en inclusief proces ondersteund door het SDG Charter. Het doel: zoveel mogelijk kansen op weg naar de Sustainable Development Goals (SDG's) op het spoor komen en de best kansen samen oppakken. Dit proces bestond onder andere uit meerdere consultaties, bijeenkomsten en een online platform waar alle kansen werden verzameld. Vervolgens zijn de meest baanbrekende kansen geselecteerd en toegevoegd aan de SDG Routekaart. Dit proces zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden en iedereen kan meedoen.

2019 routekaart

Voor 2019 zijn de acht grootste kansen, die we samen op gaan pakken, als “sprinters” uitgelicht op de SDG Routekaart. Dit gaat onder andere over het SDG bekwaam maken van studenten, ervoor zorgen dat meer jongeren en vrouwen in besluitvormende functies komen en Nederland laten stijgen op de wereldwijde Gender Gap Index. Verschillende coalities gaan hiermee aan de slag. De volledige SDG Routekaart voor 2019 is hier te vinden. Benieuwd naar het volledige proces? Kijk hier voor een uitgebreide samenvatting.

Drijvende krachten

De SDG's zijn van, voor en door iedereen. Dat geldt ook voor de SDG Routekaart. Voor de organisatie neemt het SDG Charter het voortouw. De Stuurgroep van het SDG Charter is een inclusieve groep, met acht koepelorganisaties (MVO Nederland, Global Compact/VNO-NCW/MKB-NL, IUCN Nederland, Partos, Nationale Jeugdraad, VNG Internationaal, Maatschappelijke Alliantie, ministerie van Buitenlandse Zaken, NWO-WOTRO). De uitvoering vindt plaats door veel verschillende organisaties, overal in Nederland.

Nederland en de SDGs

De SDG Routekaart staat natuurlijk niet opzichzelf en bouwt voort op bestaande initiatieven en rapportages over de SDGs in Nederland. De meest recente rapportage van het CBS over de SDG's laat zien dat Nederland op de meeste indicatoren een positieve ontwikkeling doormaakt. Zo scoort Nederland goed op SDG 8 – waardig werk en economische groei, SDG 12 – duurzame consumptie en productie en SDG 16 – vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Op andere SDGs, zoals bijvoorbeeld SDG 5 – gendergelijkheid en SDG 13 – klimaatactie, scoort Nederland (nog) minder. Werk aan de winkel dus. En daarbij kan de SDG Routekaart helpen.

Meer informatie over de routekaart staat op de website www.sdgroutekaart.nl.

Deel dit artikel op social media