Christopher burns Wiu3w 99t Ng unsplash

​Wereldwijd hebben we met grote uitdagingen te maken op het gebied van ongelijkheid, klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Een circulaire economie kan deze uitdagingen het hoofd bieden en bijdragen aan een duurzamere wereld. De overheid en ook het bedrijfsleven zien deze noodzaak en passen steeds vaker hun strategie aan om bij te kunnen dragen aan initiatieven die de circulaire economie versnellen.

De transitie naar een circulaire economie verandert niet alleen onze economie, maar ook onze arbeidsmarkt. Er zullen banen verdwijnen, bijvoorbeeld in de fossiele sector. Maar ook komen er banen bij. De Europese Commissie stelt dat de transitie naar een circulaire economie circa 1 miljoen nieuwe banen kan opleveren voor Europa. Deze banen ontstaan enerzijds door een toename in recycling en hergebruik, en anderzijds door over te gaan op andere business- en verdienmodellen. Stuk voor stuk creëren deze bewegingen een verandering in de vraag naar specifieke vaardigheden en onze manier van werken.

Volgens Circle Economy, die afgelopen week het rapport ‘Jobs & Skills in the Circular Economy, State of Play and Future Pathways’ publiceerde, is 8,1 procent van de banen in Nederland circulair. Dit cijfer deelde zij reeds in 2015 al, maar is volgens hen nog altijd relevant.

We moeten ervoor zorgen dat niemand buiten de boot valt in de transitie van lineair naar circulair.

Joke Dufourmont, lead van het Circular Jobs Initiative van Circle Economy

Als het lukt om de juiste prioriteiten te stellen, zal de transitie naar een circulaire economie arbeidsplaatsen en waardig werk opleveren. Joke Dufourmont, lead van het Circular Jobs Initiative van Circle Economy vertelt: ‘Nu we in de circulaire economie grondstoffen op een nieuwe manier gaan gebruiken en waarderen, hebben we de kans om ook ons werk opnieuw vorm te geven. We moeten ervoor zorgen dat niemand buiten de boot valt in de transitie van lineair naar circulair. Nu is het moment om deze prioriteiten in bedrijfsvoering en beleid te integreren.’

Over de publicatie

Het rapport ‘Jobs & Skills in the Circular Economy’ geeft allereerst een goed overzicht van de huidige stand van zaken. In de publicatie worden de kansen en uitdagingen die de circulaire economie voor de arbeidsmarkt veroorzaakt verkend. De verwachting is dat de transitie naar een circulaire economie arbeidsintensief gaat zijn. Verder formuleert het rapport aanbevelingen om om te gaan met deze transitie en de arbeidsmarkt. Er wordt gesteld dat de arbeidsmarkt centraal moet staan in de transitie naar de circulaire economie en dat het bedrijfsleven en de overheid nog niet voldoende voorbereid zijn. Daarnaast wordt ingegaan op skill gaps.

Lancering Circular Jobs Initiative

Met het uitgeven van deze publicatie, is ook het Circular Jobs Initiative gelanceerd. Dit nieuwe programma van Circle Economy richt zich op samenwerking tussen bedrijven, beleidsmakers en duurzaamheidsprofessionals en ondersteunt hen om te werken aan een arbeidsmarkt die werkt voor mens en planeet.

Met het Circular Jobs Initiative zetten we ons in voor een arbeidsmarkt die werkt voor mens én planeet

Joke Dufourmont, lead van het Circular Jobs Initiative van Circle Economy

Dufourmont licht het belang van het initiatief toe: ‘Terwijl bedrijven en overheden steeds meer mooie duurzaamheidsambities uitspreken, wordt er nog te weinig aandacht besteed aan de mensen die deze ambities mogelijk moeten maken. Een circulaire arbeidsmarkt moet inclusief zijn, waardig werk leveren en de beroepsbevolking op alle niveaus opleiden om mee te draaien. Met het Circular Jobs Initiative zetten we ons in voor een arbeidsmarkt die werkt voor mens én planeet.’

Over Circle Economy

Impactorganisatie Circle Economy heeft als doel de circulaire economie wereldwijd te implementeren. Met een internationaal netwerk zet de organisatie zich met kennis en kunde in om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Circle Economy werkt met bedrijven, steden en overheden om kansen te identificeren om de overgang naar een circulaire economie te maken en praktische en schaalbare antwoorden te bieden om die kansen om te zetten in realiteit. Meer weten? Bezoek de website: www.circle-economy.com

Deel dit artikel op social media