Gewassenwindmolens

Zware industrie vergroenen? FertigHy laat zien dat dat kan!

De druk op de industrie om het vergroenen neemt toe, maar deals blijven nog uit. Dat kopte het Financieele Dagblad begin oktober en dat is niet al te hoopgevend. Gelukkig zijn er ook organisaties die de dans wél durven te leiden. Een mooi voorbeeld is het Spaanse bedrijf FertigHy. Een bedrijf dat zelfstandig de transitie naar groene kunstmest vormgeeft. Met – dat mogen we best zeggen – een beetje hulp uit Nederland.

Momenteel wordt veel gebruikgemaakt van conventionele kunstmest. Ofwel kunstmest die niet duurzaam is. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering. De productie en toepassing van kunstmest leiden tot de uitstoot van broeikasgassen, zoals stikstofoxiden, die de opwarming van de aarde versnellen. Bovendien kan het leiden tot bodemverarming en watervervuiling door overtollige voedingsstoffen, zoals fosfaten, die in ecosystemen terechtkomen en schade aanrichten. De gevolgen hiervan zijn niet mals: verminderde biodiversiteit, gezondheidsproblemen en verslechtering van de waterkwaliteit. Aangezien het gebruik van kunstmest nog niet tot nul kan worden teruggebracht, is het van groot belang om over te stappen op duurzame meststoffen en productiemethoden om deze nadelige gevolgen te verminderen.

Kunstmestkorrels

Het alternatief van FertigHy

FertigHy heeft een duurzamer alternatief ontwikkeld. José Antonio de las Heras Alonso is de CEO van FertigHy, een bedrijf dat is opgericht door een consortium dat bestaat uit Heineken, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InVivo en EIT InnoEnergy. Over de start van FertigHy zegt hij: ‘Het is nu belangrijker dan ooit om stappen te zetten om de opwarming van de aarde te verminderen en om te zorgen dat we kunstmest op een betere manier produceren. We moeten de hoeveelheid schadelijke gassen die vrijkomt bij de productie van kunstmest drastisch verminderen. Tegelijkertijd moeten we ook op zoek naar milieuvriendelijkere meststoffen om de uitstoot te verminderen in de hele voedselketen. Daarom zijn nieuwe projecten en ideeën hard nodig.’

José vervolgt: ‘We hebben de waardeketenbenadering gevolgd en alle belanghebbenden in de productieketen bij elkaar gebracht. Zo zijn de leverancier van zonne-energie, de technologieaanbieder, de boerencoöperatie en de uiteindelijke afnemer, Heineken in dit geval, samengebracht in een nieuwe onderneming.’

Fertighy CEO

‘We hebben de waardeketenbenadering gevolgd en alle belanghebbenden in de productieketen bij elkaar gebracht. Zo zijn de leverancier van zonne-energie, de technologieaanbieder, de boerencoöperatie en de uiteindelijke afnemer, samengebracht in een nieuwe onderneming.’

José Antonio de las Heras Alonso, CEO FertigHy

Gebruik van hernieuwbare energiebronnen

‘De productie van duurzamere meststoffen vertrouwt op hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie, ter vervanging van het gebruik van aardgas. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van eindige aardgasreserves, die gevoelig zijn voor koersschommelingen en geopolitieke spanningen, verminderd. In plaats daarvan bieden hernieuwbare energiebronnen een stabiel en binnenlands beschikbaar alternatief. Dat zorgt voor aanzienlijke vermindering van CO2-emissies en een lagere totale koolstofvoetafdruk’, vertelt De las Heras Alonso.

In dit geval wordt aardgas vervangen door groene waterstof. Deze wordt geproduceerd met behulp van zonne-energie als grondstof voor de elektrolyse, waarmee vervolgens groene ammoniak kan worden geproduceerd als basis voor meststoffen. Groene ammoniak wordt duurzaam geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, terwijl gewone ammoniak meestal uit fossiele brandstoffen wordt vervaardigd, met effect op het milieu. Deze omschakeling heeft tot gevolg dat de broeikasgasemissies die normaal gesproken verbonden zijn aan de productie van klassieke meststoffen worden geëlimineerd.

Volgens de Spanjaard kan er zo jaarlijks een enorme hoeveelheid CO2 worden vermeden. “De landbouwsector alleen al is verantwoordelijk voor dertien procent van de totale broeikasgasemissies in de EU, en Europese boeren passen jaarlijks meer dan elf miljoen ton stikstofmeststoffen toe. FertigHy streeft ernaar om zijn activiteiten in heel Europa uit te breiden, met als doel de uitstoot met maximaal twee miljoen ton CO2 per productiefaciliteit per jaar te verminderen."

Kunstmestartikel WUR

Er is veel maatschappelijke discussie over landbouwproductiewijzen en over de vraag of het niet anders kan of moet. Lees er meer over in het artikel van Wageningen University & Research:

Boeren zonder (kunst)mest, kan dat?

Werkgelegenheid

De eerste FertigHy-fabriek draait op honderd procent hernieuwbare energie en groene waterstof. Maar natuurlijk is ook ouderwetse mankracht nodig om de fabriek in bedrijf te houden. Naar verwachting zullen er ongeveer 500 directe banen in de exploitatie en 1500 indirecte banen gecreëerd worden. Vanzelfsprekend krijgt de lokale economie daarmee een stevige impuls.

De locatie in Spanje is uiteraard niet toevallig gekozen; daar schijnt immers vaak de zon. De las Heras Alonso: ‘Spanje heeft een concurrentievoordeel dankzij niet alleen haar hernieuwbare hulpbronnen zoals zonne-energie en wind, maar ook vanwege de beschikbaarheid van land en de bereidheid van de overheid en de private sector om een leidende rol te spelen in de energietransitie.’

Het betekent volgens hem niet per definitie dat de ingrediënten voor een succesvolle kunstmestfabriek op andere locaties niet aanwezig zijn. ’In het geval van meer noordelijk gelegen landen kan de bron van elektriciteit hydro of offshore wind zijn. De locatie van de fabriek in deze landen heeft het voordeel van lagere logistieke kosten om de lokale en nabijgelegen markten te bedienen.’

Spanje heeft een concurrentievoordeel dankzij niet alleen haar hernieuwbare hulpbronnen zoals zonne-energie en wind, maar ook vanwege de beschikbaarheid van land en de bereidheid van de overheid en de private sector om een leidende rol te spelen in de energietransitie.

José Antonio de las Heras Alonso
Heineken

Nederlands tintje

Naast het Eindhovense EIT InnoEnergy zorgt ook Heineken voor een Nederlandse bijdrage aan het hopelijke succes van FertigHy. De vraag waarom een bierbrouwer belang heeft bij een dergelijk initiatief, beantwoordt het biermerk zelf. ‘Door deel te nemen aan dit duurzame initiatief, stimuleert Heineken de vraag naar lage-koolstofmeststoffen, wat kan helpen om de ecologische voetafdruk van gerst en andere gewassen te verminderen. Deze investering past perfect binnen Heinekens streven om tegen 2040 in een netto nulwaardeketen te opereren, zoals uiteengezet in het Brew a Better World-initiatief.’ De groene kleur van Heineken komt dus niet alleen terug in de kleur van de overbekende bierflesjes.

De bouw van de eerste fabriek begint in 2025 en zal ongeveer drie jaar in beslag nemen. Daarna is het aan FertigHy om de nieuwe toon te zetten voor de kunstmestindustrie. En te bewijzen dat ook deze moeilijk te vergroenen industrie wel degelijk een stuk groener kan worden.

Deel dit artikel op social media