EIT Roberto Bueno windmill and tree

Het versnellen van de energietransitie door risico’s te verkleinen, innovaties sneller naar de markt te brengen en te zorgen voor een zo groot mogelijke impact. EIT InnoEnergy doet het. En om dit te bereiken leveren ze in een vroege fase naast geld, ook kennis en een relevant ecosysteem. Bijvoorbeeld door extra investeerders in te brengen, hulp te bieden bij expansie buiten de eigen landsgrenzen en door start-ups in contact te brengen met mogelijke afnemers. Tijd voor een kennismaking met een van de grootste investeerders op het gebied van klimaat- en hernieuwbare energietechnologie.

Een van de vele start-ups die worden geholpen is het Zweedse C-green, vertelt Jacob Ruiter van EIT InnoEnnergy. ‘C-green heeft een oplossing voor het duurzaam verwerken van natte slib. Met het bekende mest- en stikstofprobleem in Nederland is dit zeer relevant. De impact die de start-up hier kan maken is dan ook erg groot. We hebben ze in Nederland kunnen introduceren aan afvalverwerkers, waterzuiveringsbedrijven en andere relevante partijen en ze hebben nu zelf een vestiging in ons land,’ aldus Ruiter.

Drijvende kracht achter Europese initiatieven

EIT InnoEnergy is een van de grootste investeerders op het gebied van klimaattechnologie en hernieuwbare energietechnologie. De organisatie wordt ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een onafhankelijk orgaan van de EU dat in 2008 werd opgericht om innovatie en ondernemerschap in heel Europa te stimuleren. Op zijn beurt ondersteunt InnoEnergy innovaties op veel verschillende gebieden zoals energieopslag, transport en mobiliteit, hernieuwbare energiebronnen en duurzame gebouwen en steden. Daarnaast is InnoEnergy de drijvende kracht achter drie strategische Europese initiatieven, namelijk de European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) en de EU Solar Photovoltaic Industrial Alliance (ESIA).

EIT Lando Hass zonnepanelen veld

De transitie naar duurzame energie

EIT InnoEnergy levert de technologie en vaardigheden die nodig zijn om de Green Deal en de de-carbonisatiedoelstellingen van Europa te versnellen. De organisatie is dus belangrijk voor Europa om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook voor het verbeteren van de concurrentiepositie en om de regio minder afhankelijk te maken op energiegebied. Het gaat daarbij niet alleen om CO2-reductie, maar bijvoorbeeld ook om het creëren van banen en zekerheid van energielevering.

Kennisoverdracht

Ook bijzonder is de educatieve pijler. Sinds de oprichting in 2010 heeft InnoEnergy, samen met topuniversiteiten in heel Europa, al ruim 1600 masterstudenten opgeleid in een voor de energietransitie relevante opleiding. Naast de engineeringvakken zijn elementen van ondernemerschap en innovatie toegevoegd aan het curriculum. Deze oud-studenten bekleden nu kernposities binnen relevante bedrijven en zijn echte ambassadeurs voor InnoEnergy.

Daarnaast organiseert EIT InnoEnergy jaarlijks The Business Booster, een tweedaags evenement waar baanbrekende oplossingen voor de toekomst van duurzame energie centraal staan. Innovatieve start- en scale-ups presenteren zich en er is een divers programma met internationale sprekers.

Door alle belanghebbenden samen te brengen, inclusief de afnemers, kunnen de risico’s en voordelen worden gedeeld zodat de extra kosten voor een koolstofvrij eindproduct tot een minimum worden beperkt,

Jacob Ruiter
Eit jacob ruiter crop

Northvolt: batterijcellen in Europa

Binnen de energiestart-up- en investeringswereld is EIT InnoEnergy een bekende speler, maar bij het grote publiek is de organisatie minder bekend. De partijen waarin zij investeren laten vaak wel een belletje rinkelen.

Een bekend voorbeeld is Northvolt, een Zweeds bedrijf dat meerdere giga-factories voor batterijen bouwt. Het is gestart door twee oud-Tesla-medewerkers die een duurzame fabriek wilden bouwen voor batterijcellen in Europa. Op dat moment kwamen alle cellen uit China, Korea of Amerika en werd gedacht dat Europa de boot had gemist voor celproductie. EIT InnoEnergy is als een van de eerste investeerders ingestapt en heeft Northvolt in die fase ook geholpen met verdere groei door onder meer positionering in Brussel en introductie voor verschillende financiële instrumenten. Deze investering in Northvolt was tegelijkertijd ook het startschot voor de oprichting van de European Battery Alliance (EBA), een initiatief om de waardeketen voor batterijen te ontwikkelen in Europa, van het delven van kritische grondstoffen tot en met de recycling van batterijen. EIT InnoEnergy is destijds door de Europese Commissie gevraagd om dit op te zetten en verder uit te bouwen en doet dat nu nog steeds.

Hardt Hyperloop: gebruikmaken van een internationaal netwerk

Een voorbeeld nog dichter bij huis is Hardt Hyperloop, een door Delftse studenten opgericht bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van een hyperloopsysteem in Europa. Ook hier was EIT InnoEnergy een van de eerste investeerders. Daarnaast assisteren ze bij andere problemen waar het bedrijf tegenaan loopt. Bij de Hyperloop gaat het bijvoorbeeld niet alleen om wie de beste technologie ontwikkelt, maar ook over standaardisatie en regelgeving op Europees niveau. Hyperloop-trajecten gaan al snel over grenzen heen, dus een internationaal netwerk is van belang. Ook de samenwerking tussen de verschillende Hyperloop-bedrijven wordt gestimuleerd en InnoEnergy helpt met het ontwikkelen en creëren van deze nieuwe markt. Verder is de toegang tot publieke financiële ondersteuning op landelijk en Europees niveau van belang. Met een kantoor in Brussel en contacten bij relevante instellingen zoals de EIB kan InnoEnergy ondersteuning bieden.

European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC)

Het EGHAC is een ander initiatief dat wordt gemanaged vanuit EIT InnoEnergy Benelux. Het EGHAC heeft als doel om moeilijk te vergroenen industrieën – zoals staal, meststoffen, chemicaliën, zwaar transport en luchtvaart – duurzamer te maken met behulp van waterstof en andere groene brandstoffen. Zo wil EGHAC deze bedrijven helpen hun verduurzaming te versnellen en tegelijk de zakelijke risico’s te beperken. ‘Ons eerste doel is hier de staalindustrie. Deze sector is verantwoordelijk voor 8 procent van de wereldwijde vraag naar energie en 7 procent van de CO2-uitstoot van de energiesector – waarmee het een van de belangrijkste koolstof uitstotende industrieën is,’ verduidelijkt Ruiter. De oprichting van het groene staalbedrijf GravitHy is hier een mooi voorbeeld van. ‘Door alle belanghebbenden samen te brengen, inclusief de afnemers, kunnen de risico’s en voordelen worden gedeeld zodat de extra kosten voor een koolstofvrij eindproduct tot een minimum worden beperkt,’ aldus Ruiter. Zo zijn de bedrijven niet afhankelijk van subsidies en hebben ze een grotere slagingskans dan met een meer traditionele projectaanpak.

Gravit Hy Infographic
Deel dit artikel op social media