Kelly sikkema P Mxoh8z J Nb0 unsplash

Je kunt op tal van manieren bijdragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Bijvoorbeeld door verantwoorder om te gaan met voedsel. Daniëlle Kretz, teamcoördinator Duurzaam Voedsel bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maakt ze zich hard voor het halveren van de voedselverspilling in 2030. ‘Als we allemaal bewust met onze voedselverspilling omgaan, kunnen we dit doel halen!’

Danielle Kretz 19 11 08 23

Wanneer is het vlammetje om je voor duurzaamheid in te zetten bij jou aangewakkerd?

‘Al eind jaren 80, toen ik studeerde op de Erasmus Universiteit in Rotterdam en het vak Milieukunde volgde. Ik schrok heel erg van wat ik toen hoorde en dacht: dit kan echt niet. Ik studeerde uiteindelijk dan ook af op Milieukunde en heb me grotendeels in dat vakgebied bewogen.’

Sinds wanneer ben je bewust bezig met voedselverspilling?

‘Dat is iets wat langzaam is gegroeid. Ik maak bijvoorbeeld een weekmenu, zodat ik weet wat ik wanneer eet. En dan plan ik ook heel bewust mijn ingevroren maaltijden in. Vanuit mijn rol als teamcoördinator wil ik het goede voorbeeld geven. Als we allemaal wat bewuster met onze voedselverspilling omgaan, kunnen we ons doel halen: de voedselverspilling in 2030 halveren.’

Waarom samen tegen voedselverspilling

Hoe staat het met die ambitie om de voedselverspilling in 2030 te halveren?

‘We zijn op de goede weg. Met name binnen huishoudens zien we dat de voedselverspilling echt gedaald is. In de afgelopen drie jaar gooiden we per persoon zeven kilo minder weg dan voorheen.

Helaas kunnen we in de huidige monitor voedselvoorspilling nog niet genoeg terugzien over de rest van de ketens, waar ook verspilling is. Het is nog te vroeg om het effect daarvan terug te zien in de cijfers. Denk aan boeren, tuinders en vissers, de levensmiddelenindustrie of de horeca. We werken aan een nieuwe, meer gespecificeerde monitor om ook dat goed in kaart te brengen. Zeker is dat ook hier de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet. Kijk naar een initiatief als het onlangs geopende Circulair Food Centrum Veghel. Daarnaast hebben steeds meer restaurants een vaste menu kaart, daarmee beperk je de voedselverspilling. Je hebt veel minder voorraad nodig.’

Top10 verspilling Vast Voedsel
Circulair Food Centrum Veghel

In januari 2021 is in Veghel het Circulair Food Centrum geopend. Dit kennis- en innovatiecentrum rondom voedselverspilling heeft als doel om zich te ontwikkelen tot hét Europese centrum tegen verspilling én om ervoor te zorgen dat er 1 miljard kilo minder voedsel wordt verspild in Nederland. De komende drie jaar wordt in totaal bijna 4,5 miljoen euro gestoken in het innovatieve project. Naast de overheid, betalen ook bedrijven mee.

In drie jaar zijn we dus zeven kilo minder weg gaan gooien per persoon. Hoe komt dat?

‘Ik denk dat de bewustwording over dit onderwerp behoorlijk is toegenomen, door de positief ingestoken campagne: #verspillingsvrij. Overheid, bedrijfsleven en organisaties hebben hiervoor de handen ineengeslagen. We benadrukken niet hoe groot het probleem is, maar geven aan dat al veel mensen hier actief mee bezig zijn en geven concrete tips en tools zoals het eetmaatje. Zo dagen we iedereen uit om mee te doen en #verspillingsvrij te worden. Hoewel het probleem zelf complex is, is het gelukt om concrete handelingsperspectieven op te stellen. Zodat je weet wat jij kunt doen om voedselverspilling tegen te gaan, stap voor stap.’

Campagne Voedselverspilling Consumenten 2
Consumentencampagnes tegen voedselverspilling
Campagne Voedselverspilling Consumenten 3
Consumentencampagnes tegen voedselverspilling
Campagne Voedselverspilling Consumenten 4
Consumentencampagnes tegen voedselverspilling
Campagne Voedselverspilling Consumenten 1
Consumentencampagnes tegen voedselverspilling

Welke stappen moeten er nog gezet worden om het doel van 2030 te behalen?

‘We moeten deze dalende lijn van voedselverspilling voortzetten. Ik hoop dan ook dat er aandacht en budget voor dit probleem blijft. De komende jaren moet de focus naar bedrijven: weten zij hoe hoog hun voedselverspilling is? Waar het probleem zit? En hoe ze dat kunnen oplossen? Door een monitor in te vullen, wordt dat inzichtelijk. Ook de horeca, de industrie en boeren, tuinders en vissers zijn aandachtspunten. Ik denk dat we al die partijen echt kunnen helpen bij het terugdringen van hun voedselverspilling. En dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor het bedrijf zelf. Elke euro die een onderneming steekt in het verminderen van voedselverspilling, levert hen veertien euro op, pure winst dus!’

Elke euro die een onderneming steekt in het verminderen van voedselverspilling, levert hen veertien euro op, pure winst dus!

Daniëlle Kretz, teamcoördinator Duurzaam Voedsel

Aan wat voor investeringen kun je dan denken?

‘Op innovatief vlak gebeurt er van alles. Zo is er een sensor ontwikkeld waarmee je de daadwerkelijke houdbaarheidsdatum kunt zien. Dat is veel nauwkeuriger dan een datum op een verpakking. Ook McDonalds verspilt vijftig procent minder door te investeren in een nieuw keukensysteem’.

Voorkomen van verspilling

Je bent dus optimistisch over het behalen van dit SDG-subdoel?

‘Zeker! Alle seinen staan op groen. De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling werkt aan het uitvoeren van vier concrete actielijnen om het SDG-doel te halen. Er zijn op dit moment 73 stakeholders aangesloten. Samen zetten zij zich in om voedselverspilling tegen te gaan in de voedselketen en bieden ze consumenten oplossingen en tools om zelf voedselverspilling te verminderen. We pakken dit echt samen aan, dat is een grote plus. De fundering is goed. Ik ben zelf maar een klein radartje in het geheel, maar als ik kijk wat er bij grote bedrijven en bij consumenten gebeurt, ben ik heel optimistisch.’

Deel dit artikel op social media