Verspillen Horeca jay wennington unsplash

In Nederland wordt ongeveer een kwart van het voedsel verspild. De horecasector is daarbij een belangrijke aandeelhouder met 14 procent van het totaal. Jaarlijks zou 61 miljoen kilo voedselverspilling door Nederlandse restaurants en hotels voorkomen kunnen worden. Zij kunnen hiermee 582 miljoen euro besparen. Kortom: minder verspilling is niet alleen duurzamer, maar draagt ook bij aan het verdienmodel van de horeca-onderneming.

Het besparingspotentieel van 61 miljoen kilo en 582 miljoen euro voor Nederlandse restaurants en hotels werd bekendgemaakt tijdens de Horecava, op de slotdag van de Food Waste Challenge. Ook werd het gezamenlijke besparingsdoel voor 2030, een reductie van 50 procent, onthuld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Om naar dit doel toe te werken lanceerde minister Schouten het #Verspillingsvrij-logo voor horecabedrijven en de Foodybag-campagne.

Rabobank food waste challenge

Food Waste Challenge

De Food Waste Challenge is een door Rabobank georganiseerd programma, om in de horecasector de ecologische voetafdruk van voedsel te verkleinen. Er werd hiervoor samengewerkt met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Deelnemers aan de Food Waste Challenge probeerden gedurende zes weken op twee fronten winst te behalen om verspilling in hun horecazaken in te dammen: op het keukenafval tijdens de bereiding van het eten en op het eten wat gasten wel bestellen of pakken, maar uiteindelijk niet opeten. Daarbij kregen ze hulp van experts van Wastewatchers en Hotelschool The Hague.

‘De marges in de horeca zijn klein. Tegelijkertijd is het toch een voedselverspillingshotspot,’ aldus Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie bij Rabobank. ‘Het lijkt dan een abc’tje, maar de mogelijkheden voor voorkomen, verminderen en verwaarden van verspilling moeten wel inzichtelijk gemaakt worden. Dat lukt dankzij de Food Waste Challenge, wat bijdraagt aan het verdienmodel én aan het verduurzamen van de onderneming.’

Het lijkt dan een abc’tje, maar de mogelijkheden voor voorkomen, verminderen en verwaarden van verspilling moeten wel inzichtelijk gemaakt worden. Dat lukt dankzij de Food Waste Challenge.

Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie bij Rabobank

21 procent minder verspild tijdens de Food Waste Challenge

Bijna honderd horecazaken rondden het gehele uitdagingstraject met succes af. Na een nulmeting, waarbij gedurende alle openingsdagen in een week het voedselafval werd gemeten, werd het besparingsdoel vastgesteld. Het uitgangspunt was dat er in korte tijd 12,5% minder verspild zou worden. Hierna werkten de bedrijven zes weken met hulp van de experts aan het realiseren van deze ambitie. Bij de slotmeting is wederom gedurende een week al het voedselafval gemeten. Hieruit blijkt dat deze restaurants gemiddeld maar liefst 21 procent minder verspilling hebben behaald.

In 2030: 50% reductie

Vanuit de resultaten uit de nulmeting is het besparingspotentieel voor alle (hotel)restaurants berekend. Dit komt neer op 61 miljoen kilo minder voedselverspilling, wat evenveel is als één jaar voedsel voor alle inwoners van de stad Haarlem. Dit is een potentiële kostenbesparing van 582 miljoen euro voor de sector en een reductie van 121.000 ton CO2-uitstoot. De Verenigde Naties hebben als doel gesteld om in 2030 50% minder voedsel te verspillen. De Nederlandse restaurants moeten hiervoor een reductie realiseren met een economische waarde van 291 miljoen euro.

Food Waste Challenge 2019 infographic

In september 2020 start de tweede editie van de Food Waste Challenge. Sinds begin deze week kunnen geïnteresseerde horecaondernemers zich al opgeven voor dit besparingsprogramma.

Deel dit artikel op social media