Sinds 2019 maakt Toine Timmermans zich als directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling hard voor verduurzaming van de voedselketen, het sluiten van kringlopen en minder voedselverspilling. De feiten laten zien hoe belangrijk deze strijd is: in Nederland verspillen we anno 2021 nog jaarlijks 2 miljard kilo voedsel, meer dan 100 kilo goed voedsel per Nederlander. Dat is een file van Utrecht naar Barcelona met bumper aan bumper rijdende vrachtwagens vol met eten.

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is een ecosysteem van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen. Het gezamenlijke doel: Nederland een van de eerste landen ter wereld laten zijn die voedselverspilling met de helft weet te verminderen in 2030. Daarmee wordt Nederland koploper en een wereldvoorbeeld in het realiseren van Sustainable Development Goal 12.3. Aandacht vragen voor voedselverspilling doet de stichting onder meer met de jaarlijkse Verspillingsvrije week.

Timmermans houdt zich al jaren bezig met voedselketens en de strijd tegen verspilling. Hij studeerde Landbouwtechniek aan de Universiteit van Wageningen en specialiseerde zich hier in techniek en voedselketens. Zijn carrière begon met onderzoek naar kunstmatige intelligentie en computer vision. In 2009 maakte hij de switch naar onderzoek rond voedselverspilling in agro foodketens. Sindsdien vervult Timmermans de rol van programma-manager Duurzame Voedselketens aan de Wageningen Universiteit en Research (WUR). Naast deze functie leidde hij van 2011 tot 2016 het duurzame voedselketen programma bij het Top Instituut Food & Nutrition.

Een oplossing die voor iedereen tot positieve impact leidt, ligt op ons bord, in onze broodtrommel, in de koelkast en helaas nog te vaak in de afvalbak. Het verminderen van voedselverspilling is, naast meer investeren in wind- en zonne-energie, de belangrijkste maatregel om de CO2-uitstoot wereldwijd terug te dringen.

Toine Timmermans in NRC

In mei 2021 verscheen er een artikel van Timmermans in NRC waarin hij betoogd dat de verspillingsvrije voedselketen bovenaan de klimaatagenda moet.