Verandering komt van onderaf2

Afgelopen week kwamen vanuit de hele wereld mensen in San Francisco bij elkaar voor de Global Climate Action Summit (GCAS). Burgerbewegingen, bedrijven, ngo’s, bestuurders en lokale overheden lieten zien hoe zij bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Ik mocht deze conferentie samen met de Nederlandse delegatie bijwonen.

Het klimaatvraagstuk sluit naadloos aan bij de Sustainable Development Goals. De GCAS laat weer eens te meer zien dat het tegengaan van klimaatverandering niet los kan worden gezien van andere maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan sociale inclusiviteit, maar ook watermanagement en de circulaire economie. Het een kan niet zonder het ander. Net zoals de een niet zonder de ander kan: we moeten dit samen doen. Juist daarom is het belangrijk dat er op deze top zoveel verschillende organisaties aanwezig waren om te komen tot de juiste partnerschappen.

Step up for change

De conferentie is georganiseerd door de gouverneur van Californië, Jerry Brown. Hij bracht partijen van alle niveaus bij elkaar om de follow-up van het klimaatakkoord van Parijs een boost te geven. Terwijl Trump zich terugtrekt uit het klimaatakkoord toont dit dat verandering en versterking van nieuwe ontwikkelingen van onderaf komt. Burgers, bedrijven, steden bewijzen dat ze doorgaan en dat de ontwikkelingen razendsnel gaan. Dat stemt heel hoopvol. Tijdens de conferentie werden op talloze podia meer dan vijfhonderd nieuwe initiatieven ondertekend, waarbij vooral werd ingezet op acties met meetbare resultaten.

We moeten dit samen doen. Juist daarom is het belangrijk dat er op deze top zoveel verschillende organisaties aanwezig waren om te komen tot de juiste partnerschappen.

Anne-Marie Rakhorst

Podium voor circulaire economie

De GCAS bood Nederland een mooi podium om onze kennis te delen over de circulaire economie. Als koploper hebben wij veel mooie voorbeelden van ondernemers die hun productieprocessen circulair inrichten. Dat bespaart behalve grondstoffen ook het milieu, vermindert CO2-uitstoot en stimuleert innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven riep tijdens de conferentie op om het grondstoffengebruik hoger op de internationale klimaatagenda te krijgen. ‘Zonder slimmer grondstoffenbeleid halen we de doelstellingen niet. Met een meer circulaire economie kan alleen de Europese industrie zijn CO2-uitstoot al met 60% verminderen. We moeten verder kijken dan windmolens en zonnecellen,’ aldus Van Veldhoven.

Kunst spreekt tot de verbeelding

In de gesprekken over het klimaat wordt nog vaak gefocust op wat nog niet goed gaat. Ik kijk liever naar wat wél goed gaat en naar de mooie voorbeelden die laten zien dat verandering mogelijk is. Bij de expositie Dutch Circular Design werden circulaire ontwerpen op een prachtige en inspirerende manier in beeld gebracht. Kunst spreekt tot de verbeelding. Nederlandse ontwerpers laten zien dat ze producten ontwikkelen die nuttig en mooi zijn, gericht op de gebruiker en ook nog eens duurzaam geproduceerd. Van tassen van koeienmagen tot servies gemaakt van fijnstof en van prachtige insectensnoepjes tot een lamp van micro-organismen die licht produceren.

Gezonde, leefbare en veerkrachtige aarde voor iedereen

Gelukkig zien we iedere dag prachtige voorbeelden. Zoals Boyan Slat die met zijn lef en doorzettingskracht over de hele wereld in de spotlights staat. Ik heb in Californië heel veel krachtige mensen gezien. Er is nog een wereld te winnen, maar ik heb er vertrouwen in dat we door iedereen erbij te betrekken grote stappen blijven maken. Step up for change!


Anne-Marie Rakhorst

Over de handelsdelegatie

Nederland en Californië hebben beide sterk verstedelijkte delta’s en hebben veel overeenkomstige belangen en maatschappelijke uitdagingen. Er wordt nauw samengewerkt in de aanpak van klimaatverandering, milieu, en schoon en slim vervoer. Daarnaast is Californië met 39 miljoen inwoners en een BBP van US-dollar 2,4 biljoen met enige afstand de grootste en economisch belangrijkste staat van de Verenigde Staten. Nederland is een zeer belangrijke handelspartner van Californië. Daarom was er een Nederlandse bedrijvendelegatie aanwezig onder leiding van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Het bezoek van de staatssecretaris diende om in en rond de conferentie de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme & duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen van overheden en het bedrijfsleven. Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam was een van de sprekers tijdens de conferentie. Hij sprak over water en klimaatadaptie, groene en schonere straten en circulaire economie.


Credits foto insectology: Matilde Boelhouwer, Insectology

Deel dit artikel op social media