Koploper jasmin sessler unsplash

Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) namens het kabinet vijf transitieagenda’s in ontvangst. Die agenda’s schetsen de contouren voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050.

Anne-Marie Rakhorst is voorzitter van het transitieteam Consumptiegoederen. De scope van consumptiegoederen is groot: dat gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines. ‘In 2018 gaan we grote stappen zetten om onze ambitie op het gebied van circulariteit te realiseren. Nederland is koploper en er liggen volop kansen. Het is cruciaal om op te schalen en de maatregelen uit de transitieagenda dragen daaraan bij.’

Van Grondstoffenakkoord tot transitieagenda

Vijf teams brachten het afgelopen jaar de kansen in beeld voor hun sector: biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. De plannen werden in Den Haag gepresenteerd aan de opstellers van het Grondstoffenakkoord. Dat akkoord werd door 325 partijen uit een brede laag van de samenleving ondertekend en markeert het startpunt van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050!

Voor mij draait ondernemerschap om het creëren van zoveel mogelijk positieve impact.

Anne-Marie Rakhorst

Positieve impact

Hoe gaan we onze ambities bereiken? ‘De circulaire economie raakt iedereen, maar ondernemers kunnen hierin écht het verschil maken. Voor mij draait ondernemerschap om het creëren van zoveel mogelijk positieve impact. Niet om minder uitstoten, minder produceren, minder vervuilen, maar om meer dingen goed doen. In de kern draait het om anders omgaan met producten en grondstoffen: die geven we steeds terug aan een technologische of biologische kringloop. Zo genereert alles wat we gebruiken weer voedsel, grondstoffen of een leefomgeving voor anderen. Het is een continu, cyclisch proces. Zo sparen we behalve grondstoffen ook het milieu, verminderen we onze CO2-uitstoot en stimuleren we innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.’

Denk in kansen en oplossingen

‘Hoe krijgen we iedereen mee in de transitie? Moralistisch praten en een vinger heffen werkt niet motiverend. Denk je dat mensen het daarna anders gaan doen? Ik laat graag zien dat het kán en dat er volop kansen zijn. Daarom geven we in de transitieagenda een podium aan icoonprojecten. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen woningcorporaties en Bundles. Dankzij dit project kunnen huurders beschikken over duurzame apparaten, zoals wasmachines en koelkasten. Ze betalen daar een maandelijks tarief voor via de woningcorporatie. Duurzame apparaten met een hoge aanschafwaarde worden zo toegankelijk voor iedereen.’

Deel dit artikel op social media