Op maandag 15 januari 2018 nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) namens het kabinet vijf transitieagenda’s in ontvangst. Die agenda’s schetsen de contouren voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050.

Vijf teams brachten het afgelopen jaar de kansen in beeld voor hun sector (biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen). De plannen worden in Den Haag gepresenteerd aan de opstellers van het Grondstoffenakkoord. Dat akkoord werd door 325 partijen uit een brede laag van de samenleving ondertekend en markeert het startpunt van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050!

Ondernemer en spreker Anne-Marie Rakhorst is voorzitter van het transitieteam Consumptiegoederen. De scope van consumptiegoederen is groot: dat gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines. ‘In 2018 gaan we grote stappen zetten om onze ambitie op het gebied van circulariteit te realiseren. Nederland is koploper en er liggen volop kansen. Het is cruciaal om op te schalen en de maatregelen uit de transitieagenda dragen daaraan bij.’

Transitieagenda consumptiegoederen
Deel dit artikel op social media