1625579139397

Klimaatambassadeur en vicevoorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Laura de Vries (25) is dit jaar ambassadeur van de Week van de Circulaire Economie. Met haar deelname hoopt ze de belangstelling die veel jongeren hebben voor klimaatproblematiek te verbreden en de circulaire economie in de schijnwerpers te zetten. ‘Klimaat, biodiversiteit en circulariteit zijn onderwerpen die je niet los van elkaar kunt zien.’

Zelf heeft ze ook niet altijd ‘veel gehad’ met het thema circulariteit, begint Laura de Vries. Dat veranderde toen ze enige tijd geleden een conferentie bijwoonde over grondstoffenschaarste. ‘Ik ben daar behoorlijk geschrokken weggegaan’, herinnert ze zich. ‘Het kwam hard bij me binnen: grondstoffenproblematiek heeft effect op onze generatie én op toekomstige generaties. Want als het op is, is het op - en dan moeten we dingen heel anders gaan doen.’

Het is niet fair om alleen naar onze eigen behoeften en wensen te kijken, want relatief gezien leven wij niet meer zo lang. Als je denkt vanuit toekomstige generaties en daarnaast meeneemt wat wij zelf nodig hebben, kun je een prachtig plan maken.

Laura de Vries

Geschreven door de toekomst

Het creëren van een eerlijke toekomst voor de generaties die nog gaan komen, of ‘generatiegerechtigheid’, zoals ze het zelf noemt, is een essentieel onderwerp voor de klimaatambassadeur. Juist daarom vindt ze het thema van de Week van de Circulaire Economie, ‘Actieplan voor de Toekomst’, een schot in de roos. De Vries: ‘Dat betekent voor mij dat we het zó moeten maken dat het geschreven zou kunnen zijn door de toekomst – en dat we daar jongeren in betrekken. Het is niet fair om alleen naar onze eigen behoeften en wensen te kijken, want relatief gezien leven wij niet meer zo lang. Als je denkt vanuit toekomstige generaties en daarnaast meeneemt wat wij zelf nodig hebben, kun je een prachtig plan maken.’

Dat vergt wel een vorm van langetermijndenken die voor onze samenleving nieuw is, benadrukt ze. ‘Aandeelhouders kijken bij hun investeringen niet verder dan tien tot vijftien jaar vooruit. Het kabinet niet verder dan vier jaar - althans, dat was zo - ik hoop dat ze dat gaan veranderen. En als consumenten denken we vaak niet verder dan ons eigen leven en eventueel dat van kinderen en kleinkinderen. De focus moet liggen op de lange termijn, zodat toekomstige generaties niet in de problemen komen door de dingen die wij vandaag de dag doen.’

De Jonge Klimaatbeweging brengt de duurzame stem van jongeren naar de politiek, de maatschappij en de overheid.

De Jonge Klimaatbeweging is opgezet met een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. In 2020 stond de Jonge Klimaatbeweging op de eerste positie van de Trouw Duurzame 100.

We moeten het samen doen

Om zo’n actieplan te laten slagen, moet iedereen verantwoordelijkheid voelen, denkt De Vries. ‘Vanuit het bedrijfsleven hoor je wel eens dat de consument moet veranderen. Die antwoordt dat het aanbod anders moet, en de overheid wil nog wel eens zeggen: het moet vanuit het bedrijfsleven en de mensen zelf komen. Ik denk dat de circulaire economie echt een samenwerking moet zijn tussen overheid, bedrijven en consumenten. Het bedrijfsleven moet circulair gaan werken, de overheid moet daar kaders bij stellen en de consument moet zijn eigen gedrag aanpassen.’

Het kopen van tweedehands kleding of speelgoed is daar een voorbeeld van, dat bovendien illustreert hoe circulariteit en klimaat met elkaar verbonden zijn. ‘Als we steeds nieuwe kleren blijven maken en ze dan de prullenbak in gooien, komt er elke keer uitstoot vrij’, legt ze uit. ‘Als je ze hergebruikt, heb je ook veel minder CO2-uitstoot.’

Toch draait de circulaire economie volgens de klimaatambassadeur niet alleen om recyclen en hergebruik, maar juist ook om ‘consuminderen’. ‘Dat gaat over gedragsverandering, maar ook over bedrijfsvoering op technisch niveau’, stelt ze: ‘hoe kun je dingen slimmer maken zonder schaarse grondstoffen te gebruiken?’

Laura de Vries
1625069187560

‘Circulariteit heeft een boost nodig’

De Vries’ motivatie om ambassadeur van de Week van de Circulaire Economie te worden was tweeledig: ze vindt dat Nederland veel meer kan doen op het gebied van circulariteit en ook dat het onderwerp onder jongeren nog te weinig leeft. ‘Jongeren weten er weinig van en zijn er dus maar beperkt mee bezig. Naar klimaat en biodiversiteit gaat veel meer aandacht, terwijl het alle drie belangrijke onderwerpen zijn, die in directe verbinding met elkaar staan. Eigenlijk kun je ze niet los van elkaar zien.’

Niet alleen onder jongeren, maar ook in het algemeen is er te weinig aandacht voor de circulaire economie, vindt De Vries. ‘Daarom is deze campagneweek ook zo belangrijk. Circulariteit heeft een boost nodig.’

Klimaat, biodiversiteit en circulariteit zijn onderwerpen die je niet los van elkaar kunt zien.

Laura de Vries

De grootste klappen in de kortste tijd

Wie vermoedt dat de 25-jarige met haar huidige CV toewerkt naar iets nog groters, heeft het bij het rechte eind. Op de vraag of haar doel inderdaad is om Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties te worden, zoals ze eens in een eerder interview heeft gezegd, reageert ze lachend: ‘Hoe weet iedereen dat toch!’

Haar wens is inmiddels bijgesteld, vertelt ze: momenteel zijn haar pijlen gericht op het voorzitterschap van de Europese Commissie. De Vries: ‘De VN is een orgaan dat heel diplomatiek moet zijn - en dat is ook belangrijk, want er zijn zoveel stakeholders en belangen. Maar dat maakt het moeilijk om aan gezamenlijke doelen te werken. Bij de Europese Commissie speelt die uitdaging ook, maar er zijn meer overeenkomsten: als Europa hebben we meer een gezamenlijke identiteit dan we als wereld hebben.’

Het kan zijn dat haar ambitie verschuift, overweegt De Vries. ‘Waar het me om gaat is dat ik een positie heb waarmee ik veel invloed kan hebben op de wereld. Als ik vind dat er iets misgaat, bekommer ik me daarom - dat zit een beetje in mijn aard.’ Haar belangrijkste drijfveer in de strijd voor een beter klimaat? ‘Mensen’, antwoordt ze resoluut. ‘Mensen die kwetsbaar zijn, of dat kunnen worden. Vandaar mijn zoektocht: hoe zet ik mezelf het efficiëntst in, en hoe maak ik de grootste klappen in de kortste tijd.’

Deel dit artikel op social media