Header wit Duurzamregeerakkoord

Met de campagne ‘Duurzaam Regeerakkoord’ wordt Nederland opgeroepen om een duurzame weg uit de crisis te kiezen, met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) als leidraad. Anne-Marie Rakhorst, initiatiefnemer van Duurzaamheid.nl, ziet grote kansen voor een rijksbrede aanpak waarin het Nederlandse bedrijfsleven en de burger worden ondersteund door de overheid. ‘De SDG’s vormen zeventien kansrijke routekaarten naar een duurzame wereld. Laten we een voorbeeld nemen aan onder andere Zweden en Duitsland en de SDG’s inzetten als kompas in een nieuw regeerakkoord.’

Een duurzaam regeerakkoord gericht op brede welvaart en welzijn. Voor een veilige, kansrijke, duurzame wereld in 2030. Een wereld die weerbaar en wendbaar is als de toekomst verandert, bijvoorbeeld door een pandemie, en waar iedereen mee mag doen. Met de website DuurzaamRegeerakkoord.nl, een manifest en een online campagne wordt aandacht gevraagd voor het initiatief.

Het manifest vraagt het nieuwe kabinet zich in te zetten voor een duurzaam Nederland op de volgende manieren:

  1. Maak een actieplan om de SDG’s te behalen
  2. Zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen
  3. Laat burgers en organisaties hierover meedenken

In deze beslissende tijd zullen we de impact van onze stem op 17 maart veel langer voelen dan 4 jaar.

Janna op DuurzaamRegeerakkoord.nl

De SDG’s als routekaart

Nederland heeft de SDG’s in 2015 aangenomen, net als 193 andere landen. Sindsdien wordt er door steden, burgers en bedrijven volop aan gewerkt, zowel in eigen land als daarbuiten. Ondersteuning en implementatie vanuit de overheid biedt een enorme kans om dit proces te versnellen en de doelen in 2030 daadwerkelijk te behalen.

Tot dusver is alleen SDG 13 – klimaatverandering aanpakken verankerd in plannen van onze regering, in de vorm van het klimaatakkoord. ‘In bijvoorbeeld Zweden en Duitsland wordt al gewerkt met een rijksbrede aanpak op basis van de SDG’s,’ vertelt Anne-Marie. In Nederland ligt dat anders. ‘Nu wordt de agenda rondom de SDG’s in Nederland getrokken door het ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl de SDG’s juist ook over Nederland zelf gaan.’

In een circulaire economie hoef je de helft van de energietransitie niet uit te voeren.

Anne-Marie Rakhorst

Hoe de circulaire economie de energietransitie kan versnellen

De manier waarmee op dit moment de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie worden aanpakt, legt bloot waarom een integrale aanpak van de SDG’s zo belangrijk is. Anne-Marie heeft als voorzitter van het Transitieteam Consumptiegoederen (onderdeel van het Rijksprogramma Nederland Circulair in 2050) en ambassadeur voor circulaire economie aan de verschillende klimaattafels hier van dichtbij mee te maken. ‘In het huidige beleid zijn de energietransitie en de circulaire economie twee losse uitdagingen. Dat terwijl ze juist met elkaar verbonden zijn. Het beleid voor een circulaire economie valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de energietransitie onder het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Dat betekent dat er steeds moet worden gelobbyd tussen de ministeries.’ En dat is zonde, want beide uitdagingen kunnen elkaar juist versnellen. ‘In een circulaire economie hoef je de helft van de energietransitie niet uit te voeren. Die heb je dan al binnen door hergebruik van materialen. Denk bijvoorbeeld aan het steeds opnieuw gebruiken van schaarse aardmetalen die nodig zijn voor zonnepanelen en batterijen in elektrische auto’s.’

Een kabinetsbreed plan gericht op alle SDG’s kan ervoor zorgen dat we met z’n allen veel efficiënter naar uitdagingen zoals de circulaire economie, de energietransitie en het verminderen van sociale ongelijkheid kunnen toewerken.

De kinderen van nu zijn de leiders van morgen

De deadline voor het behalen de Sustainable Development Goals is 2030. Dan zijn de kinderen van nu volwassen. Om te zorgen dat ook kinderen aan de slag kunnen met de SDG's, bedacht Anne-Marie Rakhorst 17doelendiejedeelt.nl. Kinderen maken hier kennis met de 17 Werelddoelen door middel van een lespakket en een kinderversie van het rapport dat het CBS jaarlijks uitbrengt over de SDG's.

Draai aan de grote knoppen

Om de SDG’s te behalen is het nodig om aan de grote knoppen te draaien, zodat beleid en markten vóór de SDG’s gaan werken, zo is te lezen in het manifest voor een duurzaam regeerakkoord. Het Nederlandse bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol, aldus Anne-Marie. ‘Hoe gaan we ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven nog sterker vormgeven aan duurzame diensten en producten dan ze nu al doen? En hoe zorgen we ervoor dat zij juist internationaal kunnen opschalen om zo in de hele keten grote verschillen te maken én duurzame economische groei kunnen generen? Beleid vanuit de overheid is hiervoor noodzakelijk.’

Hoe we ervoor zorgen dat het duurzaam regeerakkoord er echt gaat komen? Op DuurzaamRegeerakkoord.nl wordt iedereen opgeroepen het manifest te ondertekenen, om zo samen een speerpunt van duurzaamheid te maken.

Onderteken het manifest

20220912 Duurzaamheid 014 6787
Anne-Marie Rakhorst
Deel dit artikel op social media