Geld stuurt de wereld

Voor het boek, 'Geld stuurt de wereld', sprak Anne-Marie Rakhorst, oprichter van Duurzaamheid.nl, met verschillende financiële experts. In dit interview: Marc van Weede die als Global Head of Strategy & Sustainability verantwoordelijk is voor het verantwoorde investeringsbeleid van Aegon. Aegon heeft met 635 miljard euro een omvangrijke beleggingsportefeuille. 'Laten we wel wezen: dit is niet ons kapitaal, maar dat van onze klanten. We merken dat onze klanten een meer kritische houding aannemen ten aanzien van hun geld. Langetermijndenken is voor onze zakelijke (en in toenemende mate ook voor onze particuliere klanten) steeds belangrijker. Een goede zaak, want zo komt er steeds meer ruimte voor investeringen met een positieve impact op de wereld.'

Interview marc van weede aegon

ls wereldwijde belegger heeft Aegon een heldere strategie voor ogen: een duurzame koers voor een duurzame toekomst. ‘Die koers is vele jaren geleden al ingezet. 'Bij een grote beleggingsportefeuille als die van ons komen nu eenmaal grote verantwoordelijkheden kijken. Daar zijn we ons iedere dag van bewust. Bij Aegon kiezen we er daarom voor om te werken volgens de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI). Dit is een door de meeste grote institutionele beleggers ondertekende afspraak over maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook hanteren we de ESG-criteria. Dit betekent dat we ook meenemen hoe er gepresteerd wordt op criteria als milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.’

Rendement altijd voorop

Tijden veranderen en dus verandert ook de manier waarop mensen met hun geld omgaan en hoe zij tegen kapitaal aankijken. ‘Allereerst zijn we er natuurlijk om onze klanten te helpen om hun financiële toekomst veilig te stellen. Een goed rendement bij beleggingen staat dus altijd voorop. Het inspirerende aan de belegger van nu, is echter dat er ook steeds vaker stil gestaan wordt bij hoe we dit rendement verkrijgen. Vooral onze zakelijke klanten nemen een meer kritische houding aan ten aanzien van het milieu, mensenrechten en veiligheidsrisico’s. Ze willen investeren in fondsen die een focus hebben op de lange termijn. Bij individuele beleggers speelt dit nog minder, maar we verwachten dat de bewustwording ook hier de komende jaren gaat groeien’, vertelt Van Weede.

Duurzaam beleggen kost niets

In de beleggingswereld zijn ontwikkelingen gaande waardoor verantwoord beleggen een vlucht kan nemen. Zo blijkt uit vele onderzoeken dat beleggen in duurzame fondsen zeker niet minder effectief is dan andere beleggingen. Marc van Weede: ‘Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De resultaten vallen soms zelfs licht positief uit voor duurzame beleggingen. In ieder geval is duidelijk dat duurzaam beleggen niets extra’s kost. Dat gegeven maakt het extra aantrekkelijk om te investeren in bijvoorbeeld een beter klimaat, een veiliger samenleving, meer voedselzekerheid en betere sociale omstandigheden. Veel van onze klanten spreken deze wens ook nadrukkelijk uit. Ze willen op deze manier sparen voor hun toekomst. Het is vervolgens aan ons om de meest renderende duurzame beleggingen voor onze klanten uit te zoeken.’

Waakzaam richting omgeving

Aegon is tijdens deze zoektocht vooral heel alert. Het verantwoord beleggingsbeleid is gebaseerd op drie elementen: integratie van de ESG-criteria, engagement (dialoog met de bedrijven waarin wordt belegd) en het uitsluiten van bepaalde bedrijven of landen voor beleggingen. ‘Zo nemen we de ESG-criteria mee in onze beleggingsbeslissingen. Dit houdt in dat we tijdens onze analyses de kansen en risico’s in kaart brengen. Uiteraard stellen we hierbij ook financiële rendementseisen. Verder gaan we waar nodig het gesprek aan met bedrijven over ESG-factoren (engagement). Zo leer je bedrijven goed kennen en weten we wat deze organisaties drijft. Als we issues tegenkomen, dan spreken we bedrijven hierop aan. Worden deze issues niet opgelost, bijvoorbeeld als er sprake is van schending van mensenrechten, dan gaan we niet meer met deze bedrijven in zee. We hebben onze ogen open en zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen. Wat dat betreft zijn de thema’s sociale woningbouw, infrastructuur en duurzame energiewinning sterk in opkomst.'

Transparante communicatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen is bij Aegon de afgelopen jaren duidelijk in een stroomversnelling gekomen. En omdat er uiteindelijk wel met het kapitaal van klanten belegd wordt, is er Aegon ook veel aan gelegen om het brede publiek goed te informeren over verantwoord beleggen. ‘Ook hierin hebben we de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Zo maken we een helder geïntegreerd jaarverslag en een afzonderlijk verantwoord beleggen-rapport waarin we onze aanpak toelichten. In onze klantcontactcentra ligt de focus op de vragen van onze klanten. Zeker op beleggings- en pensioengebied is het belangrijk dat mensen makkelijk zien hoe ze ervoor staan en welke gevolgen een bepaalde beleggingskeuze heeft.’

Het boek Geld stuurt de wereld - Jij bepaalt de koers van Anne-Marie Rakhorst verscheen op 26 november 2015.

Deel dit artikel op social media