Interview marc van weede aegon2

Voor mijn nieuwe boek, 'Geld stuurt de wereld', sprak ik met verschillende financiële experts. In dit interview: Valentijn van Nieuwenhuijzen. Als hoofd Multi Asset van NN Investment Partners is hij verantwoordelijk voor de beleggingsstrategie van een belangrijk deel van de 203 miljard euro tellende portefeuille van deze vermogensbeheerder.

Interview valentijn van nieuwenhuijzen nnip

Als beleggingsstrateeg denkt Van Nieuwenhuijzen dat maatschappelijk verantwoord beleggen de toekomst heeft. ‘Je ziet steeds meer ESG-elementen (environmental, social and governance) in de managementstructuren van ondernemingen,’ stelt hij vast. Daarmee bedoelt hij dat bedrijven meer beseffen dat ze er net zo goed zijn voor hun omgeving als voor winstcreatie. Ze zien in dat hun verdienmodel zonder een balans tussen beide minder houdbaar is. Bovendien weerspiegelt duurzaamheid in hoeverre management naar de langere termijn kijkt en een perceptie heeft van hoe beleid en gedrag hun reputatie beïnvloeden. ‘Als belegger investeer je in het vermogen van een organisatie om meer waarde toe te voegen dan te onttrekken. Zonder een duurzame strategie lukt dat niet. En dus kiezen beleggers ervoor om hun geld te steken in projecten en bedrijven die voorop lopen bij het realiseren van duurzame doelen en daar vervolgens ook goed en zorgvuldig verantwoording over kunnen afleggen.’

Rationele keuzes

Van Nieuwenhuijzen werd opgeleid als macroeconoom en volgde ook vakken op gebied van milieueconomie. Hij omschrijft zichzelf echter niet als iemand die uit idealistische motieven voorop loopt in de vergroening van beleggen. ‘Ik word door NN Investment Partners betaald om rationele keuzes te maken, en dat doe ik dan ook. Verantwoord beleggen is geen hype, maar een logisch gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen die we om ons heen zien. De aandeelhouder wordt ook steeds kritischer op dit vlak. Zeker in Nederland. De pensioenfondsen stellen zich hier als activistische aandeelhouders op, zeker als het gaat om het verduurzamen van de strategie van fondsen waarin ze beleggen. Dat is een machtige factor in dit spel.’

Duurzaam beleggen heeft een coördinatieprobleem. Iedereen verstaat er iets anders onder.

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Nog te grote verschillen

Wel denkt Van Nieuwenhuijzen dat er nog te grote verschillen zijn in de mandaten die ze daarbij meegeven aan vermogensbeheerders als NN Investment Partners. De een volstaat met een pakket uitsluitingseisen (meestal geen conventionele wapens en milieubelastende producten of technologieën) of opzichtige overtredingen van de mensenrechten; de ander gaat verder. ‘Zij willen inzicht in de ESG-criteria die wij, en de fondsen waarin we beleggen, gebruiken en hoe deze worden toegepast. Ze willen ook een open dialoog over hoe we daar verder in kunnen gaan.’

Betere coördinatie nodig

Van Nieuwenhuijzen ziet de noodzaak van zo’n dialoog zelf ook. ‘Duurzaam beleggen heeft een coördinatieprobleem. Iedereen verstaat er iets anders onder. Daar moet snel meer duidelijkheid over komen. Ik ben een voorstander van internationale afspraken over wat we als beleggersgemeenschap nu precies verstaan onder verantwoord beleggen. Internationale richtlijnen zoals UN Global Compact en UN PRI alleen zijn als maatstaven niet genoeg. Laten Nederland en de Scandinavische landen daarbij maar het voortouw nemen. We zijn hier sowieso al veel verder dan in de rest van de wereld. Bovendien geeft het de financiële sectoren in deze landen de kans om zich te profileren in wat ik als de toekomst van de beleggingspraktijk zie.’

Als dit ook onder particulieren mainstream wordt, gaat het vliegen.

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Nieuwe kansen

Als beleggingspartij ontwikkelt NN Investment Partners (een volle dochter van de NN Groep) zelf ook duurzame beleggingsfondsen. ‘We hebben een behoorlijke instroom gezien in deze fondsen over de afgelopen jaren, maar als je kijkt naar de aandacht die duurzaamheid als beleggingscategorie krijgt, hadden we nog meer instroom verwacht.’ Dat komt deels doordat de vraag nog grotendeels komt uit een paar Noord-Europese landen, de VS en Canada. De rest van de wereld moet dit nog ontdekken. Maar ja, dat biedt een partij als de onze ook weer kansen om nieuwe markten aan te boren.’

Hoe zit het met particulieren?

Daarnaast stelt Van Nieuwenhuijzen vast dat de particulier het nog laat afweten. ‘De enkele duurzaamheidspionier uitgezonderd, is dit voor individuele beleggers nog goeddeels onbekend terrein. Het is zaak om meer mensen ervan te overtuigen dat dit de beste beleggingsmogelijkheid is voor je spaar- en pensioengeld.’

Overall positieve ontwikkelingen

Per saldo ziet Van Nieuwenhuijzen de toekomst van duurzaam beleggen rooskleurig in. ‘Op alle fronten zie je positieve ontwikkelingen. De research en analyse van duurzame beleggingen wordt professioneler, de beleggingsketen is om en er is voldoende kapitaal beschikbaar om grote sprongen te maken. Als dit ook onder particulieren mainstream wordt, gaat het vliegen.’ Aan dat laatste twijfelt hij overigens niet. ‘Mijn moeder vraagt me wel eens om perspectief over wat ze met haar spaargeld moet doen. Ik vraag haar dan: hoeveel risico kan je verdragen, ofwel: hoeveel onzekerheid kun je aan? En: wanneer heb je je geld nodig en waar wil je het voor inzetten? Mijn moeder wil goede risicospreiding, ze wil het idee hebben dat er met haar geld iets nuttigs wordt gedaan en ze heeft het geld niet meteen morgen nodig. Zij komt dan uit bij beleggen in een multi asset fonds en wat extra nadruk op opkomende markten, maar ik kan me goed voorstellen dat veel spaarders ook meer duurzaamheid willen inbrengen.’

Het boek Geld stuurt de wereld - Jij bepaalt de koers van Anne-Marie Rakhorst verscheen op 26 november 2015.

Deel dit artikel op social media