Circulaire verdienmodellen praktische handvatten voor ondernemers

KPMG Sustainability, Copper8 en Kennedy van der Laan onderzochten verdienmodellen in de circulaire economie. De resultaten hiervan werden doorvertaald in een publicatie waarin vragen als ‘welke verdienmodellen leiden nou écht tot circulaire oplossingen?’ en ‘wat is het ultieme circulaire verdienmodel?’ worden beantwoord. De casestudies van Nederlandse pioniers als Mud Jeans, Bundles, Desko, Gispen, Interface, Signify en Auping maken de publicatie tot een inspirerende handleiding voor ondernemers en beleidsmakers.

‘De circulaire economie’, ‘circulariteit’, ‘retourlogistiek’ en ‘het sluiten van kringlopen’: het zijn allemaal termen die op dit moment veel voorbij komen als het om economie en ondernemen gaat. Hiervoor is een belangrijke reden: het circulair inrichten van onze economie wordt steeds urgenter.

De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart gaan gepaard met consumptiegroei. Dit zorgt voor meer gebruik van grondstoffen. En dat terwijl grondstoffen uitgeput raken. Onze aarde is een gesloten systeem en de onuitputbaarheid van grondstoffen vraagt om een nieuwe aanpak. Dé uitdaging voor ondernemers is dan ook de huidige lineaire economie, die niet meer houdbaar blijkt, om te buigen en ketens circulair te maken. Er moet een transitie komen van lineair naar circulair.

Circulaire verdienmodellen, zoals ‘pay per use’, ‘koop & terugkoop’ of lease, helpen om geld te verdienen én impact te maken. Het whitepaper van KPMG Sustainability, Copper8 en Kennedy van der Laan leert ondernemers nieuwe verdienmodellen in de circulaire economie grootschaliger toe te passen.

Circulaire verdienmodellen praktische handvatten voor ondernemers
Deel dit artikel op social media