Header artikel familiebedrijven

Familiebedrijven investeren in duurzaamheid omdat zij verantwoordelijkheid voelen voor de toekomstige generaties. Anders dan bij niet-familiebedrijven laten ze zich minder leiden door externe factoren als financiers, wetgeving of concurrentie. Dat blijkt uit onderzoek van RSM en Nyenrode Business Universiteit. Het onderzoek laat zien dat de drijfveren voor duurzaamheid bij familiebedrijven hoofdzakelijk komen uit innerlijke passie en niet uit opgelegde urgentie. Hierdoor drukken familiebedrijven hun duidelijke stempel op het duurzaamheidsbeleid van ondernemend Nederland.

Familiebedrijven kenmerken zich door langetermijnperspectief, rentmeesterschap en een hechte band met het personeel en de regio. Dit sluit goed aan op duurzaam ondernemen. Uit het onderzoek, waar 239 directeuren van Nederlandse bedrijven aan meewerkten, blijkt dat vooral goed bestuur (voorbeeldgedrag en aanpak onethisch gedrag door directie en eigenaren) en sociale duurzaamheid (gezondheid werknemers, diversiteit en maatschappelijke initiatieven) een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering. Familiebedrijven vinden het significant belangrijker om bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven zoals sponsoring en steun aan goede doelen dan niet-familiebedrijven. Het zijn daarbij vooral de eigenaren van familiebedrijven die een belangrijke rol spelen. Voor hen heeft het bedrijf een symbolische waarde, waardoor ze een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en iets willen terug geven aan de maatschappij.

Mijn vader was heel betrokken bij zijn omgeving en wilde verder kijken dan alleen het maken van winst. Vandaar dat hij besloot lokaal samen te werken met de boeren hier. In die tijd was dat een opmerkelijke visie, duurzaamheid was toen lang niet zo’n belangrijk thema als nu.

Jan-Paul Rutten, CEO bij familiebedrijf Gulpener

Minder dividend

De eigenaren onderscheiden zich bijvoorbeeld doordat een groot deel van hen (68,9 procent) bereid is om met minder dividend genoegen te nemen als deze gelden worden aangewend voor investeringen in duurzaamheid. Onderzoeker Laura Bles-Temme: ‘De meeste familiebedrijven zien de langetermijnvoordelen en ervaren weinig belemmeringen om duurzaamheidsbeleid door te voeren. Wel ontbreekt het hen soms aan kennis, met name op het gebied van subsidiemogelijkheden en meetbaarheid van het rendement van duurzaamheid. Daarnaast vinden ze het lastig om de overgang naar duurzaam ondernemen gestructureerd aan te pakken.’

Ik kwam laatst een advertentie tegen uit de jaren tachtig met als slogan: Kuijpers klimaatmakers. Mooi om te zien dat ons bedrijf daar toen ook al zo mee bezig was. Misschien is dat wel te verklaren uit het feit dat we een familiebedrijf zijn.

Aukje Kuypers, CEO bij familiebedrijf Kuijpers

Gulpener en Kuijpers: schoolvoorbeelden van duurzaamheid bij familiebedrijven

Twee voorbeelden van familiebedrijven die duurzaamheid ademen zijn Gulpener Bierbrouwerij BV en installatiebedrijf Kuijpers. Beide organisaties waren afgelopen jaar finalisten bij de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020. Gulpener ging er uiteindelijk met de eervolle titel vandoor.

Aukje Kuypers, algemeen directeur bij Kuijpers, benadrukte in dit interview dat duurzaam ondernemen bij haar familiebedrijf als vanzelfsprekend voelt. ‘Ik kwam laatst een advertentie tegen uit de jaren tachtig met als slogan: Kuijpers klimaatmakers. Mooi om te zien dat ons bedrijf daar toen ook al zo mee bezig was. Misschien is dat wel te verklaren uit het feit dat we een familiebedrijf zijn. Er wordt heel bewust ondernomen, je wilt je bedrijf doorgeven aan de volgende generatie.’

Ook Jan-Paul Rutten, CEO bij Gulpener, deelde verhalen die het onderzoek van RSM en Nyenrode Business Universiteit bevestigen. Rutten: ‘Mijn vader was heel betrokken bij zijn omgeving en wilde verder kijken dan alleen het maken van winst. Vandaar dat hij besloot lokaal samen te werken met de boeren hier. In die tijd was dat een opmerkelijke visie, duurzaamheid was toen lang niet zo’n belangrijk thema als nu. Mijn vader heeft ons als familieleden en aandeelhouders meegenomen in zijn enthousiasme.’

Nieuwsgierig naar het complete rapport over familiebedrijven en duurzaamheid? Je kunt het rapport hier aanvragen.

Deel dit artikel op social media