Jan Paul Rutten 1

Gulpener Bierbrouwerij BV mag zich de trotse winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020 noemen. CEO Jan-Paul Rutten noemt het een ‘oeuvreprijs’. Het is de kroon op het werk na 25 jaar slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Maar het familiebedrijf leunt niet achterover, duurzame ambities zijn er nog genoeg. In 2030 moeten de eerste fossielvrij geproduceerde biertjes over de toonbank gaan.

De kroon op 25 jaar werken aan duurzaamheid! Waar is het duurzaamheidszaadje binnen Gulpener geplant?

‘Mijn vader zag in de jaren 90 al in hoe belangrijk verduurzaming was. Hij was een echt natuurmens en keek vanuit het bedrijf over het Limburgse heuvelland. Mijn vader was heel betrokken bij zijn omgeving en wilde verder kijken dan alleen het maken van winst. Vandaar dat hij besloot lokaal samen te werken met de boeren hier. In die tijd was dat een opmerkelijke visie, duurzaamheid was toen lang niet zo’n belangrijk thema als nu. Mijn vader heeft ons als familieleden en aandeelhouders meegenomen in zijn enthousiasme. Hij zei: we moeten het minstens vijf jaar de tijd geven. Omdat we een familiebedrijf zijn, konden we onszelf die tijd ook gunnen.’

Hier groeit gerst
X0 A9232
X0 A0956

En na vijf jaar plukte Gulpener de vruchten van deze aanpak?

‘Het duurde zelfs wat langer, maar na zo’n zes tot zeven jaar gebeurde er iets. We zagen dat onze horecapartners interesse kregen in onze manier van werken. Ze waren ook bereid een iets ander tarief te betalen, voor zo’n lokaal gemaakt product. Dat was een mooi omslagpunt, want hoewel we als Gulpener zeker bereid waren op de langere termijn in duurzaamheid te investeren, wil je natuurlijk ook in de basis een gezond bedrijf zijn en blijven.’

Jullie hebben dit jaar het meest duurzame brouwhuis van Europa opgeleverd?

‘In 2016 hadden we het gevoel: we zijn een beetje stoffig aan het worden op het gebied van duurzaamheid. We bleven in hetzelfde cirkeltje draaien. Gulpener had een nieuwe stip op de horizon nodig. Dat werd voor ons: fossielvrij bier in 2030. Door die ambitie is er binnen ons bedrijf heel veel energie vrij gekomen. Nadat we lange tijd ingezoomd hebben op het menselijke en lokale deel, waren we toe aan een meer technische benadering. Een grote stap hierin is ons duurzame brouwhuis, dat dit jaar is opgeleverd.’

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland.

Deze ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’ wordt tweejaarlijks toegekend aan een Grootbedrijf, MKB-bedrijf en een onderneming die excelleert op het terrein van Duurzaam Ondernemerschap.

Het bouwen van dit brouwhuis duurde vier jaar, verduurzamen vraagt een lange adem?

‘Het is pionieren. Dit was een hele spannende stap die echt wel moed vergde van ons bouwteam. Je gaat aan de slag met de nieuwste technieken en je weet nooit precies hoe dat uitpakt, ook niet voor de smaak bijvoorbeeld. We zijn op zoek gegaan naar een bedrijf dat samen met ons wilde gaan bouwen. Onze ingenieursteams zijn letterlijk bij elkaar gaan zitten om tot de beste oplossing te komen, dat werkte heel goed.’

De kennis die jullie hebben opgedaan is open source?

‘Inderdaad, al zeggen wij liever gewoon dat we graag onze kennis met anderen delen. We zijn ervan overtuigd dat we samen een technisch hoogstandje hebben neergezet. Maar met een brouwhuis veranderen we de wereld niet. We willen bedrijven de kans geven dit te kopiëren. En de eerste geïnteresseerden zijn al wezen kijken.’

LR KW1 Winnaar Plaquette Gulpener Bierbrouwerij BV

Wat is jullie volgende stap?

‘Door ons duurzame brouwhuis gebruiken we al 75 procent minder energie. Om helemaal energieneutraal te zijn, moeten we met een warmtepomp gaan werken die de restwaarde van de koelingen herwaardeert. Dat is een innovatieve slag die we te slaan hebben. Natuurlijk hebben ook wij last van de coronacrisis, de helft van ons bier leveren we aan de horeca. Maar dat doet niets af aan onze ambitie. De warmtepomp had er nu al mogen zijn en dat is iets vertraagd, maar van uitstel komt hoe dan ook geen afstel.’

Tot slot: welk bedrijf inspireert jullie?

‘We namen het in de finale op tegen twee hele mooie bedrijven. Kuijpers en Tony Chocolonely. Dat laatste bedrijf is natuurlijk enorm goed in het maken van de vertaalslag naar de consument. Hun marketing is perfect doordacht. Daar mogen wij zeker nog een stap in maken. En los daarvan is het gewoon heel inspirerend om te zien hoe andere bedrijven hun hart volgen en niet alleen kijken naar de Return On Investment. Er zijn gelukkig genoeg bedrijven die hun nek uitsteken, ondernemingen met hele gave duurzame ambities.’

Deel dit artikel op social media