Louise E.M. Vet (1954) is voormalig directeur (1999-2019) van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en emeritus-hoogleraar evolutionaire ecologie aan Wageningen University. Zij verwierf internationale bekendheid met haar fundamentele onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen. Vet promoveerde in 1984 als ecoloog aan de Universiteit van Leiden en verrichtte onderzoek aan universiteiten in Riverside (Californië), Vancouver en Toronto.

Vet is lid van de KNAW en ontving verschillende internationale prijzen zoals de Engelse Rank Prize for Nutrition. In december 2017 ontving zij de hoogste eer van de British Ecological Society. Dit 'Honorary Membership' erkent uitzonderlijke bijdragen op internationaal niveau aan het vergaren, communiceren en uitdragen van ecologische kennis en oplossingen.

Naast haar internationale wetenschappelijke loopbaan ziet Vet het als haar missie het grote belang van ecologische kennis voor een duurzame economie uit te dragen naar politiek, bedrijfsleven en het brede publiek (columns, lezingen, media, TEDxAmsterdam, Universiteit van NL; DWDD; DWLD). Zij staat bekend als fervent voorstander van integrale duurzaamheidsprincipes gebaseerd op de natuur (dus energie, circulair én biodiversiteit), welke zij ook zelf in praktijk heeft gebracht bij de bouw (2009-2011) van het prijswinnende duurzame NIOO laboratorium-kantorencomplex te Wageningen, waarvoor zij in 2012 de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur kreeg.

Haar bestuurlijke nevenfuncties zijn divers. Selectie: Scientific Programme Indonesia – Netherlands; Commonland.com; DOB-Ecology; Circle-Economy.com; WWF-NL; Urgenda; Commissie Remkes (stikstofproblematiek) en de European Academies Science Advisory Council. Momenteel is Louise Vet de onafhankelijke voorzitter van het brede maatschappelijke consortium Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

In 2018 werd zij gekozen tot de Nummer 1 van de Duurzame 100 van Trouw.

Op 31 oktober 2019, bij haar aftreden als directeur NIOO-KNAW, werd Vet benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Foto: Maartje Geels