SDG Nederland 1030x540 1030x540

Op woensdag 18 mei - Verantwoordingsdag - organiseert SDG Nederland samen met Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW/MKB Nederland, Partos/Building Change, NWO-WOTRO, Nationale Jeugdraad (NJR), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het College voor de Rechten van de Mens de bijeenkomst Route 2030: De Duurzame Ontwikkelingsdoelen als kompas. Tijdens deze bijeenkomst worden twee rapporten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresenteerd: de zesde Nationale SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de overheid en partners, én de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS. Deze twee rapporten geven samen een goed beeld over hoe Nederland er voor staat op de SDG’s.

Presentator Harm Edens geeft tijdens de bijeenkomst het woord aan o.a. Liesje Schreinemacher (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Carola Schouten (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen. Zij geven hun visie over wat er op verschillende terreinen moet gebeuren om de 2030-doelen te bereiken. Er zal daarbij in verschillende blokken worden ingegaan op bestaanszekerheid voor jonge generaties, veerkracht van kwetsbare burgers en verantwoorde productieketens. Het volledige programma kun je hier bekijken.

Het live-publiek bestaat uit circa 150 vertegenwoordigers van bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen, Rijksoverheid, gemeenten en jongerenorganisaties. Ook zullen er leden van de pers aanwezig zijn. De bijeenkomst is ook via een livestream bij te wonen. Je kunt je hier aanmelden.

Deel dit artikel op social media