Biljetten vrouw

In gesprek met Jean-Christophe Laloux, Director General, Head of Lending and Advisory Operations bij de European Union en European Free Trade Association (EFTA), bij de European Investment Bank (EIB).

De European Investment Bank is één van de grootste wereldwijde financiers van klimaatactie. De bank ziet in dat de jaren 2021-2030 van cruciaal belang zijn om de klimaat- en milieunoodsituatie van onze planeet aan te pakken. Om dit te bereiken zijn biljoenen aan investeringen nodig. De Europese Unie en de EIB spelen een leidende rol bij de uitvoering van het Akkoord van Parijs. Duurzaamheid staat centraal in hun activiteiten. Wat doet de EIB voor Nederlandse ondernemers en kun jij er terecht met jouw duurzame start-up of scale-up?

Een groene missie

Het doel van de EIB is om de transitie naar een duurzame economie te financieren en te faciliteren.‘Dit doen we door projecten te ondersteunen die bijdragen aan klimaatactie en ecologische duurzaamheid.’, aldus Jean-Christophe Laloux, Director General bij de EIB. In 2019 was de EIB dan ook de eerste bank om niet meer te investeren in fossiele brandstof projecten. In 2020 is de Climate Roadmap van de EIB goedgekeurd. De kernpunten hiervan zijn:

  • De EIB zal 1 biljoen euro aan investeringen in klimaatactie en ecologische duurzaamheid ondersteunen in het cruciale decennium van 2021 tot 2030.
  • De EIB gaat het aandeel van haar financiering dat gewijd is aan klimaatactie en ecologische duurzaamheid steeds verder uitbreiden, zodat in 2025 meer dan de helft van de financiering aan duurzame projecten besteed gaat worden.
  • De EIB stemt sinds het einde van 2020 al haar financieringsactiviteiten af op de principes en doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Om een idee te geven van de omvang van de investeringen van de EIB: in 2023 tekenden ze in totaal €75.14 biljoen aan investeringen.

Wat de EIB onderscheidt van andere investeringsbanken is deze scherpe focus op de Europese integratie van klimaatactie en duurzaamheid. Laloux benadrukt: ‘We werken nauw samen met de Europese Commissie en volgen de politieke agenda van de EU. Dit stelt ons in staat om projecten te ondersteunen die niet alleen economisch rendabel zijn, maar in de eerste plaats bijdragen aan sociale en ecologische doelstellingen. Deze twee gaan gelukkig ook steeds meer hand in hand.’

Succesverhalen en innovatieve projecten

Laloux deelt een aantal voorbeelden van het soort klimaatgerichte projecten dat ondersteuning kreeg vanuit de EIB. Zo is er H2GreenSteel in Zweden, die belooft het sterk vervuilende staalproductieproces CO2 neutraal te maken. Of de Energy Dome in Italië, dat een oplossing biedt voor energieopslag. De financiering hiervoor kwam tot stand door een partnerschap tussen de EU en Breakthrough Energy Catalyst, opgericht door Bill Gates. Zij verstrekken een subsidie van €35 miljoen voor het project. De EIB draagt €25 miljoen bij met [Venture debt] financiering.

500 euros

Een steun in de rug voor ondernemers

Eén van de grootste uitdagingen voor innovatieve start-ups is de overgang naar scale-up fase. De EIB speelt hier een belangrijke rol door het bieden van venture debt – leningen die jonge, innovatieve bedrijven de ruimte geven om te groeien zonder dat onmiddellijke terugbetaling vereist wordt. 'Dit geeft ondernemingen de kans om te innoveren en te groeien, zonder de druk van maandelijkse aflossingen,' licht Laloux toe.

Voor ondernemers die willen bijdragen aan een duurzamere wereld, biedt de EIB verschillende mogelijkheden. De EIB financiert projecten vanaf ongeveer €25 miljoen. Voor kleinere projecten werken ze samen met nationale banken.

Hoe kom je in aanmerking voor financiering van de EIB?

Voor projecten boven de €25 miljoen, kun je rechtstreeks een lening aanvragen bij de EIB. Geef bij de aanvraag voldoende informatie zodat de EIB kan beoordelen of je project voldoet aan de doelstellingen en een goed ontwikkeld bedrijfsplan heeft.

Omdat er zoveel verschillende soorten projecten zijn, is er geen vaste lijst met documenten die je moet aanleveren. De bank vraagt niet om bepaalde formulieren of vragenlijsten in te vullen. Over het algemeen verwacht de EIB dat je een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek meestuurt.

Als je zo'n onderzoek niet hebt, mag je zelf beslissen welke gedetailleerde informatie je aanlevert zodat de technische, milieu-, economische, financiële en juridische aspecten van het project beoordeeld kunnen worden. Het kan zijn dat later om meer informatie wordt gevraagd. Alle informatie over het aanvragen van een lening via de EIB vind je hier.

Euro vlag

Een toekomst van samenwerking en duurzaamheid

Door het financieren van projecten die bijdragen aan een beter klimaat en het ondersteunen van innovatieve ondernemingen, speelt de bank een sleutelrol in de transitie naar een groenere economie in Europa en ook daarbuiten. ‘Samen kunnen we een verschil maken,’ concludeert Laloux. ‘Het is tijd voor ondernemers om deze kans te grijpen en samen te werken aan een duurzamere toekomst.’

Van start-up naar scale-up

De EIB is de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot de grootste verstrekker van risicoschulden (middellange tot lange termijn schulden aan startende bedrijven) in Europa, met een portefeuille van ongeveer 6 miljard euro. Ondanks dergelijke grote bedragen zien we dat veel Europese bedrijven na hun eerste succesvolle financieringsrondes worstelen met fondsenwerving. Als bedrijven een financieringsronde van 150 miljoen euro of meer nodig hebben, zitten er vaak te weinig Europese investeerders rond de tafel. In Europa hebben we meer grootschalige investeerders nodig. Een interessant initiatief in dit verband is het European Tech Champions Initiative, opgestart door Frankrijk en Duitsland, en nu vergezeld door vier andere lidstaten. Dit initiatief heeft ongeveer 3 miljard euro bijeengebracht, beheerd door het EIF (het Europees Investeringfonds, waarin de EIB een meerderheidsbelang heeft). En is erop gericht meer fondsen vrij te maken voor bedrijven in de technologiesector. Daarnaast moet meer worden gedaan om pensioenfondsen en andere institutionele beleggers te stimuleren meer geld in dit segment te steken. Ook zou aanvullende hulp welkom zijn bij het structureren van de financiële producten die in het kader van de volgende Europese meerjarenbegroting zullen worden ingezet.

Deel dit artikel op social media