Header artikel Hydrogen rocks

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland van het gas af. Waterstof wordt regelmatig genoemd als de nieuwe heilige graal. De oorlog in Oekraïne heeft dit alleen maar versterkt. Maar wat is waterstof eigenlijk en wat zijn de kansen van waterstof?

De uitdaging waar we voor staan

We hebben in onze wereld veel energie nodig: onder meer voor vervoer, voor het verwarmen en verlichten van woningen en voor het produceren van spullen en voedsel. Tot nu toe gebruikten we daarvoor met name kolen, olie en gas. Fossiele brandstoffen dus. Het verbranden van deze stoffen zorgt voor CO2-uitstoot, de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Een ander nadeel: we verbruiken ze. Kortom, ze raken op en zijn dus niet-hernieuwbaar. Zon en wind daarentegen raken nooit op en is er in overvloed. Maar ’s nachts schijnt de zon niet en wind is er ook niet altijd. Dus je hebt iets nodig om deze hernieuwbare energie in op te slaan. En daar komt waterstof om de hoek kijken.

Wat is waterstof?

Met de elektriciteit die we uit zon en wind halen, kunnen we water splitsen in zuurstof en waterstof. Deze gassen kunnen we opslaan en op een later moment, wanneer het ons uitkomt, weer omzetten in elektriciteit of warmte. De enige uitstoot van dit proces is zuiver water. Daarmee is waterstof een drager van hernieuwbare energie met geen enkele schadelijke uitstoot voor onze atmosfeer.

Wat kan waterstof voor Nederland betekenen?

Het boek Hydrogen Rocks! (hydrogen = de Engelse vertaling van waterstof) vertelt in 32 korte hoofdstukken wat waterstof is en wat het kan betekenen voor Nederland. Aan het woord komen betrokken mensen uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven. De boodschap die zij laten horen is duidelijk: waterstof is een, zo niet dé, manier om een noodzakelijke energietransitie door te maken van fossiel naar hernieuwbaar.

Hydrogen Rocks

Het boek tackelt misverstanden rond de waterstofeconomie en is een verzameling van de kennis en inzichten op een breed gebied van de toepassing van waterstof. De verschillende hoofdstukken geven voorbeelden van toe te passen technologieën, feitelijke projecten, veiligheidsaspecten en de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere transities zoals nucleair en 'all electric'. Ook toont het boek aan waarom Nederland bij uitstek geschikt is voor de toepassing van waterstof: we hebben een uitgebreid net voor aardgas en ontzettend veel kennis over dit onderwerp. Het is dan ook logisch dat ook de mogelijke positie van Nederland als 'waterstofhub’ van Europa aan bod komt.

Het boek Hydrogen rocks! geeft je inzicht in de wereld van waterstof en beschrijft succesvolle waterstofprojecten. Het boek is samengesteld door Peter Luscuere en Ad van Wijk. Je kunt het boek gratis downloaden in onze shop.

Peter luscuere
Peter Luscuere
Deel dit artikel op social media