Peter Luscuere is oprichter van Inspired Ambitions, een onafhankelijk adviesbureau met de aandachtsgebieden duurzaamheid, gezondheidszorg en China. Hij is tevens emeritus hoogleraar aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde en gasthoogleraar aan de Tianjin University, PR China.

Hij heeft uitgebreide ervaring met het ontwerp van binnenmilieu, zowel in de industrie, de gezondheidszorg als de utiliteitsbouw. Als directeur bij RTB van Heugten en later bij Royal Haskoning was hij als adviseur/projectdirecteur betrokken bij meerdere spraakmakende projecten zoals het ING-house, Erasmus MC, Orbis te Sittard en Het Nieuwe Rijksmuseum.

Beyond Sustainability
Peter Luscuere is geïnspireerd geraakt door Cradle-to-Cradle, wat onder andere heeft geleid tot de visie Beyond Sustainability, waarin het concept van ‘positive footprints’ wordt toegepast op alle natuurlijke hulpbronnen. Op basis hiervan zoekt hij samenwerking met verschillende partijen in de bouw om aanzetten te geven tot noodzakelijke transities qua hernieuwbaarheid.

Boeken
In 2022 verscheen het boek Hydrogen Rocks, waarin de mogelijkheden en kansen van waterstof besproken worden. Eerder publiceerde Luscuere het boek Circulariteit, op weg naar 2050?.