Prof dr. ir. Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen Universiteit.

Termeer heeft altijd gewerkt op de raakvlakken theorie en praktijk en sociale en technische wetenschappen. Als afgestudeerd cultuurtechnisch ingenieur is ze gepromoveerd in de bestuurskunde. Vervolgens werkte ze bij Rijkswaterstaat, Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft, Bureau Strategie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Sioo, centrum voor innovatie en organisatieverandering. Termeer combineert wetenschappelijk werk met advieswerk en onderwijs aan professionals. Momenteel is ze kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), vicevoorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en toezichthouder bij Solidaridad.

Als hoogleraar heeft Termeer in Wageningen de Bestuurskunde-groep opgezet rond om het onderzoeksthema Changing Governance and Governing Change. Wil je transities in gang zetten dan moet ook het governance systeem zelf veranderen. Haar groep bestaat uit enthousiaste mensen met meer dan twintig verschillende nationaliteiten die werken aan projecten over de hele wereld.

Het onderzoek, onderwijs en advieswerk van Termeer richt zich op complexe maatschappelijke uitdagingen (wicked problems) zoals circulaire economie, duurzame voedselsystemen, biodiversiteit en klimaatverandering. Ze onderzoekt het ontstaan van nieuwe sturingsarrangementen, variërend van lokale coöperaties tot mondiale ronde tafels. Belangrijk voor zowel haar onderzoek als advieswerk is het idee dat kleine, betekenisvolle stapjes (Small Wins) uiteindelijk tot duurzame transformaties kunnen leiden. Termeer ontwikkelt concrete handelingsperspectieven voor zowel overheden als andere partijen om deze betekenisvolle stapjes te herkennen, te versnellen en nog transformatiever te maken.

Bestuurders willen graag dat veranderingen diepgaand, systeembreed én snel zijn. Dat is vragen om het onmogelijke en kan leiden tot cynisme of verlamming. Ik ga daarom allereerst voor diepgaand en energiek.

Katrien Termeer