Michel Schuurman is binnen MVO Nederland verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van programma’s en projecten op het gebied van circulaire economie en klimaat. Ook is hij primair contactpersoon bij MVO Nederland voor de Green Deals die tussen (groepen van) bedrijven en de overheid zijn afgesloten. Zijn aandachtsgebied en inbreng is enerzijds de procesmatige kant van innovatie en anderzijds de condities creëren voor realisatie en opschaling. Coalities bouwen en matchmaking realiseren zijn hierbij kernwoorden. In het verleden werkte hij onder meer als Managing Consultant Sustainability bij Capgemini en was hij samen met poolreiziger Marc Cornelissen eigenaar van icentials, een programma- en adviesbureau op het gebied van duurzaamheid.

Voor Michel staat duurzaam ondernemen synoniem aan succesvol ondernemen; een voortdurend verbeterproces van innovatie, realisatie, ondernemersgeest en samenwerking. Als resultaatgedreven programmamanager werkt hij daarom ook aan het realiseren van nieuwe initiatieven en (keten)samenwerkingsverbanden om de versnelling naar een toekomstbestendige samenleving vorm te geven.