20210909 Transitiecafe Het Groene Brein Marco Scheurink 082

Op donderdag 29 september vindt de jaarlijkse stakeholderbijeenkomst van de Transitieagenda Consumptiegoederen plaats. Net als vorig jaar, komen professionals die zich bezig houden met de transitie naar een volledig circulaire consumptiegoedereneconomie samen in Villa Jongerius in Utrecht.

De koplopers centraal

Het event legt dit jaar de focus op de koplopers in de transitie. Waar staan zij nu? Wat kunnen anderen van hen leren? En hoe zorgen we ervoor dat alle spelers uit het systeem volgen? Daar moet nu de focus liggen, want we hebben iedereen nodig om de transitie naar een circulaire economie tot een succes te maken.

Invulling

Na een inspirerende toespraak van Jacqueline Cramer en een opening door voorzitter Anne-Marie Rakhorst gaan aanwezigen uiteen in verschillende deelsessies. De deelsessies richten zit op verschillende productgroepen en zetten een circulaire koplopers uit deze sectoren centraal. Wat is hun visie voor de toekomst? Wat zijn hun grootste uitdagingen? En hoe verhouden andere bedrijven zich tot dit verhaal? De deelsessies richten zich op meubels, verpakkingen & verbruiksartikelen, textiel, elektrische apparaten en chemische producten. Uiteraard worden aanwezigen ook geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen vanuit de EU en wordt de dag afgesloten met een borrel.

Invloed op Uitvoeringsprogramma circulaire consumptiegoederen

Als deelnemer aan het jaarlijkse stakeholderevent oefen je directe invloed uit op de totstandkoming van het nieuwe Uitvoeringsprogramma circulaire consumptiegoederen. In een informele setting wordt gesproken over wat er nodig is om de transitie naar circulaire consumptiegoederen te versnellen. Wil jij vanuit jouw ervaring als professional of ondernemer ook je stem laten horen? Zorg dan dat je zeker aanwezig bent op donderdag 29 september.

Meer informatie over de bijeenkomst vind je op de website van de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Deel dit artikel op social media