Batman

Na een decennium van ‘schrijven en praten’ begint Rutger Bregman aan een nieuw hoofdstuk. Hij richt zich voortaan op de invoering van nieuwe wetten, de lancering van stichtingen en de oprichting van organisaties. Dat doet hij natuurlijk niet allemaal alleen. Sterker nog, Bregman mikt op een wereldwijde beweging waarbij alle duurzame doeners meedoen. Die beweging draait om ‘morele ambitie’ en zijn eigen stichting The School For Moral Ambition is de kartrekker. Hoe kwam Bregman bij dit plan – en hoe doe je mee?

Eerst de koude douche

Journalisten en schrijvers kunnen volgens Bregman een groot verschil maken in het ecosysteem. Mensen moeten immers weten dát er een probleem is, voordat ze het gericht kunnen oplossen. Toch ging er bij Bregman wat knagen. Zelfs met een boodschap over wereldproblemen wist hij miljoenen mensen een warm gevoel te geven, maar daarna kon hij alleen maar hopen dat iemand anders ze zou oplossen.

Hij wist: dit is niet hoe je de geschiedenis verandert.

Zijn nieuwe boek ‘Morele ambitie’ is daarom een koude douche, gericht op mensen die er warmpjes bij zitten. Het is dan makkelijk wijzen naar corporate advocaten, bankiers en lobbyisten. Maar de doelgroep is nog veel groter en dat is waar The School for Moral Ambition om de hoek komt kijken. Kleine waarschuwing: waarschijnlijk ben jijzelf óók de doelgroep.

Rutger Bregman 20 staand fotograaf Frank Ruiter LR

Stichting, beweging, boek

Een wereld waarin de meest getalenteerde mensen werken aan de grootste mondiale uitdagingen, en als inspiratie dienen voor vele anderen.

De grootste verspilling van onze tijd is de verspilling van talent. Er zijn miljoenen mensen die de wereld beter kunnen maken, maar dat niet doen. Er is een medicijn tegen deze verspilling, en dat medicijn heet ‘morele ambitie’. Morele ambitie is de wil om de wereld drastisch te verbeteren. Het is een verlangen om aan de goede kant van de geschiedenis te staan en het verschil te maken.

In maart 2024 publiceerde Rutger Bregman de Nederlandse editie van zijn nieuwe boek Moral Ambition: Stop Wasting Your Talent and Build a Legacy that Matters. Het plan was om tegelijkertijd een beweging te starten rond het thema van ‘morele ambitie’. Doel van de stichting is het ideaal van morele ambitie breder promoten, door online materialen beschikbaar te stellen, breed toegankelijke Moral Ambition Circles te organiseren en door exclusieve fellowships op te zetten. De deelnemers aan deze fellowships zullen zo veel mogelijk het gezicht worden van de School for Moral Ambition.

'Rotterdamse economen schatten dat maar liefst een kwart van de mensen zijn of haar baan niet nuttig vindt. Dat zijn alleen in Nederland al miljoenen mensen! Die mensen doen op zich wel wat nuttigs, maar ze kunnen meer doen. Denk aan ondernemers met startups voor tandenborstels of denk aan consultants die de productie een procentje efficiënter maken. Je kunt zó veel meer toevoegen met originele innovaties, uitvindingen en bedrijven.'

En dan in actie met je carrière

Het probleem is dat veel mensen gevangen zitten in hun baan. Een dik salaris voelt nodig om de hypotheek, wintersport en zonvakantie te betalen. Maar The School for Moral Ambition komt je bevrijden uit de gouden kooi.

Een belangrijke tactiek van de stichting lees je terug in het boek. Dat is het verlagen van de actiedrempel, oftewel het kantelpunt waarop mensen overgaan op actie. Hiervoor startte The School for Moral Ambition op 19 maart met haar eerste grote initiatief. Je wordt nu uitgedaagd te starten met een eigen ‘morele ambitiekring’.

Graduation hats

Met een kleine groep van vijf tot acht mensen denk je dan na over de impact van je werk. Zo’n groep blijkt heel aanstekelijk, waardoor je bijvoorbeeld je werkervaring gaat inzetten voor maatschappelijke doelen. Wil je de wereld een stukje mooier maken? Zet dan niet alleen je stand-by apparaten uit, maar benut de 80.000 uren van je carrière.

Daarbij zijn er twee hefbomen die je kunt gebruiken, namelijk beleid en ondernemerschap. 'Een beweging die het verschil wil maken moet daarop mikken. Ja, het is nuttig om mensen bewust te maken van een probleem. Maar als je vervolgens geen nieuwe wetten krijgt, heb je nog niks. Met beter beleid creëren we ruimte voor innovaties en ondernemerschap.'

Omslag morele ambitie

Morele Ambitie is het nieuwe boek van Rutger Bregman. ‘Iedere carrière duurt 2.000 werkweken. Hoe je die tijd besteedt, is een van de belangrijkste beslissingen van je leven. Toch zitten miljoenen mensen vast in suffe, nutteloze of zelfs schadelijke banen. De grootste verspilling van onze tijd is de verspilling van talent.

Het medicijn tegen deze verspilling? Morele ambitie. De wil om bij de besten te horen, maar met andere maatstaven van succes. Geen dik salaris, deftige titel of corner office, maar een carrière die is gewijd aan de beste oplossingen voor de grootste wereldproblemen.

Dit boek gaat over de beweging van pioniers die nu al bruisen van morele ambitie. Een gids voor hoe ook jij het pad van morele ambitie kunt volgen.

Eigen thema’s

The School for Moral Ambition gaat daarnaast aan de bak met eigen thema’s. Hiervoor mikken ze op onderwerpen die onder de zogenoemde ‘drie O’s’ vallen. Die Omvangrijk, Onderbelicht en Oplosbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de eiwittransitie ? , loodvergifting (maar liefst één op de drie kinderen wereldwijd heeft te veel lood in het bloed, en er liggen hier enorme kansen om het verschil te maken) of de strijd tegen de tabaksindustrie, die nog veel meer getalenteerde mensen nodig hebben..

Uitgelezen? Begin nú

Terug naar de morele ambitiekringen en jouw bijdrage – van jou, lezer. Durf je de gouden kooi niet uit? Doneer dan een percentage van je inkomen aan effectieve goede doelen. Kom alsnog samen met een groepje mensen en leer elkaars actiedrempel te verlagen. 'Het is belangrijk om te onthouden dat morele ambitie geen eigenschap is, maar een mindset. Een besmettelijke mindset bovendien. Iedereen kan er mee worden aangestoken. Dat is wat we met The School for Moral Ambition willen bereiken: zoveel mogelijk mensen in beweging brengen.'

Ben je ook toe aan actie of wil je zelf aan de slag met een morele ambitiekring? Ontmoet andere duurzame doeners bij de HolieHub. Kom samen met gelijkgezinden voor samenwerking, aanspraak of juist tegengas. Holie Hub helpt je met inspiratie, nieuwe inzichten en perspectieven. Met als gemene deler: het geloof in een duurzame toekomst.

Deel dit artikel op social media