Wat kost een appel echt

Geen duurzaamheid zonder transparantie, dat is de basis voor biologische groente- en fruitimporteur Eosta. Een goed voorbeeld daarvan is de campagne True Cost of Food waarbij ook de kosten voor bodem, water, gezondheid en lucht worden meegenomen bij de berekening van de prijs van bijvoorbeeld een appel uit Argentinië. Eosta is de winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.

Eosta is met honderd medewerkers klein genoeg om snel grote duurzaamheidsstappen te zetten en door samenwerkingsverbanden groot genoeg om veel impact te hebben. Met innovaties en campagnes op de winkelvloer brengen ze gezondheid, milieu en verantwoorde arbeidsomstandigheden onder de aandacht van de consument. Michael Wilde, Sustainability & Communications manager van Eosta: ‘Het bedrijfsleven wordt nog te vaak als slecht gezien als het gaat om duurzaamheid en de ngo’s als partijen die de wereld moeten redden, met tussenin nog de overheid. Wij vinden juist dat we door samenwerking een positief verschil kunnen maken. We willen als onderneming laten zien dat het ook mogelijk is om de wereld groener en eerlijker te maken en tegelijkertijd geld te verdienen.’

We willen als onderneming laten zien dat het ook mogelijk is om de wereld groener en eerlijker te maken en tegelijkertijd geld te verdienen.

Michael Wilde

Verhaal

Nature & More is de vlag waaronder biologische groente en fruit wordt verkocht aan de consument. Via het Trace & Tell-systeem kan deze met een code het hele verhaal van zijn aankoop volgen. Bijvoorbeeld hoe het zit met de arbeidsomstandigheden bij de productie en hoe de boer zich inzet voor bodem- en natuurbescherming. Wilde: ‘Dat verhaal vinden we belangrijk, de passie en beleving. Daarnaast willen we laten zien dat door biologische teelt van bijvoorbeeld ananassen, regenwoud besparen en sociale ongelijkheid tegengaan, omdat boeren een eerlijke prijs krijgen. Wij willen consumenten enthousiasmeren om duurzamere keuzes te maken waardoor meer boeren zullen omschakelen naar duurzame landbouwpraktijken. Op die manier kunnen we impact hebben op de wereld, want we eten tenslotte iedere dag.’

Transparant zijn en het verhaal vertellen achter de producten doet Eosta ook met True Cost of Food. Dat houdt in dat alle zichtbare en verborgen kosten doorberekend worden in het eindproduct. Wilde legt uit: ‘Een teler van appels gebruikt bijvoorbeeld kunstmest. De productie daarvan veroorzaakt veel CO2-uitstoot, dat zorgt voor opwarming van de aarde. Overheden moeten maatregelen nemen om de gevolgen daarvan tegen te gaan. Dat zijn verborgen kosten die ongemerkt door de belastingbetaler moeten worden betaald. Het zou eerlijker zijn om deze kosten mee te nemen in de prijs van de appels.’

Eosta heeft voor elf producten berekend wat de echte kosten zijn, waarbij gekeken is naar de impact van een product op het gebied van bodem, water, gezondheid en lucht. Ze vergelijken de kosten van biologisch telen met een ‘traditionele’ buurman. Biologische appels blijken dan ten opzichte van gangbare appels 20 eurocent per kilo minder te kosten. ‘Biologische producten zijn niet te duur, gangbare producten die via traditionele landbouw worden geteeld, zijn te goedkoop omdat veel verborgen kosten naar de belastingbetaler of toekomstige generaties worden geschoven. Dat maken we inzichtelijk om de consument te motiveren voor biologisch te kiezen.’

Biologische appels blijken ten opzichte van gangbare appels 20 eurocent per kilo minder te kosten.

Michael Wilde

Interesse

Ook bij overheidsinstanties worden de mogelijkheden van deze manier van kostenberekening met interesse gevolgd, net als bedrijven als Eosta die ermee aan de slag zijn gegaan. Ze vinden de inzichten die het biedt erg interessant, stelt Wilde. ‘Een goed voorbeeld vormt een Franse studie naar de vervuiling van het grondwatersysteem door landbouwgif en kunstmest. Daaruit bleek dat het de overheid 522 miljard gaat kosten om dat weer schoon te maken. De overheid gaat nu meer inzetten op duurzame landbouw om niet weer met zo’n onverwacht hoge rekening geconfronteerd te worden.’

Gigantische kans

True Cost of Food is een voorbeeld van de duurzame initiatieven die de importeur uit Waddinxveen ontplooit. Ook was Eosta de aanjager van verschillende campagnes die aandacht vragen voor het milieu en werd een systeem ontwikkeld om fruit te merken waardoor veel op plastic verpakkingen kan worden bespaard.

Al deze initiatieven maken dat Eosta als winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap is uitgeroepen. Wilde: ‘Een hele eer natuurlijk. Bovendien helpt het ons om op een groter platform onze boodschap onder de aandacht te brengen: er zijn altijd oplossingen! Duurzaamheid is belangrijk en biedt je als onderneming daarnaast een gigantische kans om je te onderscheiden en te innoveren. We willen daar graag een goed voorbeeld van zijn.’

Over de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. De Koning Willem I Stichting wil hiermee het belang van goed en gezond ondernemerschap benadrukken en aandacht geven aan positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie. Daarnaast vormt de prijs een beloning voor durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen.

Eosta is op 28 mei 2018 in Green Capital Nijmegen als winnaar bekend gemaakt. Meer informatie over deze prestigieuze prijs is te vinden op kw1prijs.nl.

Deel dit artikel op social media